Varšava

Varšava
Warszawa
Odshora: panorama Varšavy, park Łazienki Królewskie, Královský hrad a Zikmundův sloup, Staszicův palác s pomníkem Mikuláše Koperníka, Staroměstské náměstí, Královská cesta, Varšavské staré město, Wilanowský palác
Varšava – znak
znak
Varšava – vlajka
vlajka
Poloha
Souřadnice
Nadmořská výška78 – 121 m n. m.
StátPolskoPolsko Polsko
VojvodstvíMazovské
Okresměstský okres
Administrativní dělení18 městských částí
Varšava
Rozloha a obyvatelstvo
Rozloha517,2 km²
Počet obyvatel1 860 281 (2021)[1]
Hustota zalidnění3 596,6 obyv./km²
Správa
StarostaRafał Trzaskowski (od 2018)
Oficiální webwww.um.warszawa.pl
Adresa obecního úřaduplac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Telefonní předvolba+48 22
PSČ00-xxx až 04-xxx
Označení vozidelWA, WB, WD, WE, WF, WH, WI, WJ, WK, WN, WT, WU, WW, WX, WY
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Varšava (polsky Warszawa, výslovnost výslovnost [varˈʂava]IPA) je hlavní a největší město Polska. Žije zde přibližně 1,86 milionu[1] obyvatel, s okolní aglomerací kolem 3 milionů obyvatel. Varšava leží ve středním Polsku na středním toku Visly ve Varšavské kotlině v průměrné výšce 100 metrů n. m., 520 km východně od Berlína a 250 km jižně od pobřeží Baltského moře.

Varšava leží v historickém Mazovsku, od 15. století byla hlavním městem mazovského knížectví a v roce 1596 se namísto Krakova stala hlavním městem Polska. Významně do historie města zasáhla německá okupace za druhé světové války, kdy zde proběhlo povstání varšavského ghetta, varšavské povstání a byla zničena většina města.

Varšava je také hlavním městem Mazovského vojvodství. V metropoli je rozvinutý průmysl, zvláště zpracovatelský, ocelářský, elektrotechnický a automobilový. Sídlí zde více než 60 vzdělávacích institucí, především Varšavská univerzita (Uniwersytet Warszawski), Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského, Varšavská technická univerzita (Politechnika Warszawska), Varšavská ekonomická škola (Szkoła Główna Handlowa) a další. Je tu přes 30 divadel, včetně Národního divadla a opery a má tu sídlo Národní filharmonický orchestr.

Latinské heslo Varšavy Semper Invicta znamená „Vždy neporažená“.

Historie

Související informace naleznete také v článku Dějiny Varšavy.

Rané dějiny

Stavba katedrály sv. Jana začala roku 1390

První opevněné osídlení na území dnešní Varšavy byla osada Bródno v 9. a 10. století a Jazdów ve 12. a 13. století. Po tom, co vévoda z Płocku, Boleslav II. Mazovský zaútočil v roce 1281 na Jazdów, byla založeno nové sídlo v místě malé rybářské vesničky Warszowa. Na začátku 14. století se toto místo stalo jedním ze sídel Mazovského vojvodství a v roce 1413 pak hlavním městem Mazovska. Po vymření místní vojvodské linie v roce 1526 bylo vojvodství začleněno pod polskou korunu. V roce 1529 se Varšava stala poprvé sídlem polského Sejmu, trvale zde Sejm sídlí od roku 1569. Roku 1573 dala Varšava jméno Varšavské konfederaci, dohodě polské šlechty na toleranci různých náboženství v polském království.

16. až 19. století

Ulice Marszałkowska v roce 1912.

Kvůli své výhodné centrální poloze mezi Vilniusem a Krakovem v polsko-litevském společenství se Varšava stala hlavním městem tohoto společenství a současně v roce 1596 hlavním městem Polska, kdy sem král Zikmund III. Vasa přesunul královský dvůr z Krakova. Varšava byla metropolí polsko-litevského společenství až do roku 1795, kdy bylo soustátí napadeno Pruskem a Varšava se stala hlavním městem provincie Nové Východní Prusko. Roku 1807 bylo město osvobozeno Napoleonovou armádou a město na Visle se stává metropolí Varšavského vojvodství. V roce 1815 po Napoleonově porážce u Waterloo se sešly tehdejší mocnosti Rakousko, Rusko a Prusko (Vídeňský kongres), na základě kterého se Varšava dostala pod vliv imperiálního Ruska. To obnovilo polskou konstituční monarchii pod svým vlivem. Povstání proti ruské nadvládě v letech 1830 a 1863 jen zvýšilo represe proti polskému obyvatelstvu.

Hlavní město (1918–1939)

Sloup krále Zikmunda III.

Po znovuzískání nezávislosti Polska po konci první světové války v roce 1918 se Varšava stala znovu metropolí nově se tvořícího státu. V roce 1919 se Polsko dostalo do válečného konfliktu s bolševickým Ruskem o historická území na Ukrajině a v Litvě. V bitvě u Varšavy (1920) polská vojska zcela zničila jednotky Rudé armády útočící na město a zmařila tak pokus Lenina a ruských bolševiků spojit se s německými, francouzskými a maďarskými bolševiky a ovládnout tak Evropu.

Druhá světová válka

Prudential zasažený během povstání 28. srpna 1944 dvoutunovým granátem z děla Karl-Gerät
Moře suti– více než osm z deseti budov ve Varšavě bylo během války zničeno. Vlevo ruiny staroměstského náměstí.

Druhá světová válka byla zahájena 1. září 1939, kdy Německo napadlo západní část Polska. Zároveň bylo 17. září 1939 napadeno Polsko Sovětským svazem od východu. Země kapitulovala po šesti týdnech bojů. Západ Polska byl připojen k Německé říši a východ k Sovětskému svazu. Centrální část Polska včetně Varšavy byla pod správou nacistické vlády (Generalgouvernement). Při invazi v roce 1939 byla Varšava bombardována a bylo zničeno 10 až 15 % budov ve městě. Přestože se jednalo o významné ztráty, v pozdějších dobách mělo být podle nacistických plánů město kompletně zlikvidováno a zachováno jen jako důležitý přestupní bod.

Při okupaci města nacisty byly všechny vyšší vzdělávací instituce okamžitě uzavřeny a varšavská židovská populace – několik set tisíc lidí, asi 30 % obyvatel města – byla nahnána do tzv. Varšavského ghetta. Když se Němci v rámci Hitlerovakonečného řešení“ pokusili ghetto zlikvidovat, došlo k židovskému povstání. Navzdory těžkému ostřelování a přesile se ghetto udrželo bránit skoro měsíc. Po skončení bojů byli ti, co přežili, zmasakrováni.

V červenci 1944 sovětská vojska postupovala přes polské území, Němci pak ustupovali k Varšavě. Protože si polská londýnská exilová vláda myslela, že Stalin není nakloněn myšlence nezávislosti Polska (Stalin chtěl pouze hranice Polska posunout na západ), dala rozkaz ilegální polské Zemské armádě („Armia Krajowa“), aby se pokusili získat kontrolu nad městem, než tam dorazí Sověti. Dne 1. srpna 1944, když se Rudá armáda k městu rychle blížila, Zemská armáda a většina populace zahájila (hrdinské, ale velice ukvapené a bez naděje na úspěch) Varšavské povstání.

Navzdory Stalinovu nepřátelství k Polsku Poláci předpokládali, že jim sovětští vojáci pomohou proti jejich společnému nepříteli. Nicméně, když se Rudá armáda dostala k Varšavě, sovětská ofenzíva byla náhle zastavena, protože sovětské jednotky byly vysíleny, potřebovaly doplnit stavy a také využít situace a vyčkat, až si to Němci s Poláky vyřídí a povstání potlačí. Němci proto mohli povstání nemilosrdně potlačit. Přestože byla doba povstání plánována na 48 hodin, obránci se udrželi 63 dní. Nakonec muselo hlavní město Polska kapitulovat. Vojáci Zemské armády byli převezeni do zajateckých táborů v Německu, civilní obyvatelstvo bylo vyhnáno z města. Hitler ignoroval dojednané podmínky kapitulace a nařídil, aby bylo město srovnáno se zemí, knihovny a muzea vyloupeny nebo spáleny. Když 17. ledna 1945 přecházeli sovětští vojáci přes Vislu, zjistili, že Varšava téměř přestala existovat. Přes 85 % (levého břehu) města bylo zničeno, včetně historického Starého města a Královského hradu, zatímco pravý břeh Varšavy (varšavská Praha) byl z 20-25% zničen, protože jej v září 1944 obsadila Rudá armáda a tím se pravý břeh vyhnul velkým škodám. Přeživší bojovníky Zemské armády sovětské NKVD zabilo nebo poslalo na Sibiř.[2]

Počet obětí válečných událostí byl tehdy vyčíslen na 800 000, jedná se především o Židy a oběti povstání.

Varšava v komunistickém Polsku (1945–1989)

Palác kultury a vědy byl postaven v letech 1952–1955, do roku 2021 nejvyšší budova ve Varšavě a v Polsku

Po válce se moci ujala prostalinská vláda prezidenta Bolesława Bieruta a Varšava se stala hlavním městem komunistické Polské lidové republiky. To samozřejmě kladlo naléhavou otázku na řešení obnovy metropole. Podle tehdejších sloganů tak začal „celý národ stavět novou Varšavu“. Bylo nezbytné obnovit nejen historické budovy a královský hrad, ale hlavně řadové domy. Původní úzké uličky, které byly vedeny v trasách staletí starých cest nahradily moderní bulváry vedené v severo-jižním a východo-západním směru, spolu propojené kruhovými objezdy. I přesto, že byla velká část původních domů nahrazena, některé z počátku 20. století i starší se zachovaly. Mnohé kostely pak byly obnoveny v původním vzhledu.

Novou dominantou metropole se stal Palác kultury a vědy vybudovaný ve stylu socialistického realismu, jako „dar národů Sovětského svazu polskému lidu“. Slavnostně byl dokončen roku 1955.

V roce 1980 bylo zrekonstruované historické Staré město zapsáno do historického dědictví UNESCO.

Rozvoj silniční dopravy v duchu nového města doprovázela i výstavba dopravních staveb. Nové hlavní nádraží, ležící na důležité varšavské dopravní tepně Aleje Jerozolimskie, je umístěné v podzemí a spolu s celou tratí, vedenou pod středem metropole pomohlo zjednodušit dopravní situaci ve městě a zajistit rychlé spojení mezi východními a západními vlakovými spoji. Tramvajová síť, kterou má Varšava již z předválečných časů, se zmodernizovala, na nových rychlostních komunikacích se objevily moderní autobusy. Ke konci 80. let se začalo s výstavbou metra.

Metropoli však čekal i přesto velký rozvoj. Domy z padesátých a šedesátých let začaly brzy doplňovat výškové budovy. Již v 70. letech začaly růst první na severu a v širším centru města, siluetu metropole pak doplnily stavby jako Hotel Mariott či Blue Center. Nová doba po roce 1989 pak přinesla úplné otevření západním investorům. Vznikly další kancelářské budovy, ale také i obchodní centra a muzea (například Muzeum dějin polských Židů).

Od roku 1989

V roce 1995 byla otevřena první linka varšavského metra. Druhá byla otevřena v březnu 2015.[3]

Geografie

Pohled na město z mezinárodní vesmírné stanice

Varšava leží na středním toku řeky Visla v středomazovské nížině, ve vzdálenosti asi 350 km od Karpat a Baltského moře. Je to jediné evropské hlavní město ležící v bezprostřední blízkosti Národního parku (Kampinoský národní park).

Město leží na obou stranách Visly a mírně se táhne podél jejích břehů (v šíři asi 30 km na sever-jih a cca 28 km na východ-západ).

Podnebí

Podnebí je mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním. Ve Varšavě nebývají velké meziroční výkyvy v množství srážek. Vegetační doba je v průměru 200 dní. Ve Varšavě je hlavně severozápadní vítr (přibližně 60% dní) a severovýchodní (přibližně 30% dní). V centru Varšavy je mnohem tepleji než na jejím okraji a to o 7-8 stupňů, ale někdy to může být i o 10 stupňů. Nejnižší naměřená teplota byla -31 °C a nejvyšší 37 °C. Kvůli velkému znečištění ovzduší je ve Varšavě více oblačno než v okolí. Varšava má 1 600 hodin slunečního svitu v roce.

Varšava – podnebí
Obdobíledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinecrok
Nejvyšší teplota [°C]710162326282928242011729
Průměrné denní maximum [°C]027141921242317125112
Průměrná teplota [°C]−2,5−139,51416,51918137,52,5−1,58,4
Průměrné denní minimum [°C]−5−4−159121413930−44,25
Nejnižší teplota [°C]−13−13−7−2371073−3−8−12−13
Průměrné srážky [mm]363936465782726158404844619
Zdroj: [4]

Ekonomika

(c) Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 de
Varšava
Złote Tarasy

Ve Varšavě, zvláště v jejím centru (Śródmieście), sídlí nejen mnoho národních institucí a vládních úřadů, ale i domácích a mezinárodních společností. V roce 2003 zde bylo registrováno 268 307 firem. Finanční spoluúčast zahraničních investorů na rozvoji města v roce 2002 byla odhadnuta na 650 miliónů eur. Ve městě se vyprodukuje více než 15 % polského národního produktu. HDP na obyvatele Varšavy byl v roce 2005 kolem 28 000 USD a vysoce převyšuje celopolský průměr.

Úroveň nezaměstnanosti je jednou z nejnižších v Polsku, dle oficiálních zdrojů nepřesahuje 6 %.

Po zničení města ve druhé světové válce a po jeho rekonstrukci se komunistické vedení rozhodlo, že bude Varšava přestavěna na velké průmyslové centrum. Ve městě a v blízkém okolí bylo vybudováno několik set továren. K nejvýznamnějším patřily varšavské ocelárny Huta Warszawa a dvě automobilky.

Ovšem jak komunistický ekonomický systém upadal, většina z průmyslových komplexů postupně ztrácela význam. Po roce 1989 po transformaci politického i ekonomického systému mnoho průmyslových firem zbankrotovalo. V současné době využívá např. firma Lucchini-Warzsawa Steel Mill pouze část původní továrny Huta Warszawa. Automobilky Ursus a FSO (zkratka pro Fabryka Samochodów Osobowych – Továrna na osobní automobily) vyrábějí vozy většinou na export.

Královský hrad na Zámeckém náměstí – znovuvybudován v 70. a 80. letech po totálním zničení v roce 1944

Doprava

Hlavní páteří zdejší hromadné dopravy je varšavské metro vybudované v roce 1995. V roce 2018 mělo 21 stanic na dvou linkách (M1 a M2). Funguje zde také doprava tramvajová a autobusová. Hlavním železničním uzlem je hlavní nádraží Warszawa Centralna, odsud vyjíždí vnitrostátní, tak mezinárodní vlaky.

Varšavu obsluhují dvě mezinárodní letiště. 8 km jižně od centra se nachází letiště Frédérica Chopina. Má zde základnu národní letecká společnost LOT a v roce 2018 odbavilo přes 17,7 milionů cestujících. V roce 2022 pak 14,3 milionů cestujících. Druhým letištěm je 40 km vzdálené letiště Modlin, které v roce 2017 odbavilo přes 2,9 milionu cestujících a slouží jako základna pro nízkonákladové aerolinie.

Obyvatelstvo

Správní rozdělení Varšavy od roku 2002
RokPopulace
170030 000 (odhad)
1792120 000
180063 400
1830139 700
1850163 600
1882383 000
1900686 000
19251 003 000
19391 300 000
1945422 000 (v září)
RokPopulace
19561 000 000
19601 139 200
19701 315 600
19751 436 100
19801 596 100
19901 611 800
20021 707 100
20041 676 600
20051 694 825
20061 700 536 (30.6.2006)
20081 709 781

Vzdělání

Varšava je jedním z nejdůležitějších center vzdělávání v Polsku. Sídlí zde čtyři hlavní univerzity a přes 62 dalších vzdělávacích zařízení. Nejdůležitější jsou:

 • Varšavská univerzita (Uniwersytet Warszawski)
 • Varšavská technická univerzita (Politechnika Warszawska)
 • Varšavská ekonomická škola (Szkoła Główna Handlowa)
 • Varšavská zemědělská univerzita (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • Univerzita Kardinála Stefana Wyszyńského (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Křesťanská teologická akademie ve Varšavě (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
 • Varšavská lékařská univerzita (Akademia Medyczna w Warszawie)
 • Vojenská technická akademie (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Akademie národní obrany (Akademia Obrony Narodowej)
 • Academy of Physical Education in Warsaw (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 • Hudební akademie Fryderyka Chopina (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina)
 • Varšavská divadelní akademie (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza)
 • Collegium Humanum (Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie)

Celkový počet studentů všech stupňů vzdělání ve Varšavě je téměř 500 000 (29,2% z městské populace; 2002). Počet univerzitních studentů je přes 255 000.

Muzea

Nejvyšší budovy

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam nejvyšších budov ve Varšavě.

V roce 2016 bylo ve Varšavě 24 mrakodrapů a tento počet se stále navyšuje, vznikají nové moderní čtvrti.[5] V nich často sídlí různé mezinárodní korporace.

 • Palác kultury a vědy, postaveno 1955, 231 m
 • Warsaw Spire, 2016, 220 m
 • Warsaw Trade Tower (WTT), 1999, 208 m
 • Złota 44, 2012, 192 m
 • Rondo 1 (R1), 2006, 192 m
 • Hotel Marriott, 1989, 170 m
 • Warsaw Financial Center (WFC), 1998, 165 m
 • hotel InterContinental Warszawa (IC), 2004, 164 m
 • Cosmopolitan Twarda 2/4, 2014, 160 m
 • Oxford Tower, 1979, 150 m
 • TP S.A. Tower, 2001, 128 m
 • Błękitny Wieżowiec, 1991, 120m
 • Hotel Westin, 2003, 120 m
 • Milennium Plaza, 1999, 116 m
 • ORCO Tower, 1996, 115 m
 • Novotel Warszawa Centrum, 1974, 111 m
 • Złote Tarasy, 2007, 105 m
 • Babka Tower, 2000, 105 m
 • Ilmet, 1997, 103 m

Ve výstavbě (2018):

 • Varso, 310 m
 • Spinnaker Office Tower, 203 m
 • Skyliner, 195 m
 • Generation Park, 180 m
 • Mennica Legacy Tower, 141 m
 • The Warsaw Hub, 130 m
 • Spark, 130 m

Panorama

Sport

Ve městě sídlí fotbalové kluby Legia a Polonia.

Mezinárodní veletrhy

Ve městě a jeho okolí je několik veletržních a konferenčních center, kde se pravidelně konají:

 • Mezinárodní veletrh cestovního ruchu TT Warsaw Travel Show
 • Veletrh paliv LPG, CNG, LNG GasShow
 • Mezinárodní veletrh osvětlovací techniky
 • Veletrh automatizace, měření a robotiky Automaticon
 • Autosalon Warsaw Motor Show
 • Veletrh polygrafického průmyslu Warsaw Print Tech Expo
 • EuroGastro / WorldHotel - gastronomie a hotelový veletrh

Osobnosti

Partnerská města

Galerie


Odkazy

Reference

 1. a b Dostupné online. [cit. 2022-10-07]
 2. From reviews of Norman Davies, God's Playground, Columbia, ISBN 0-231-12817-7. "On the 22 August the NKVD was ordered to arrest and disarm all members of the Home Army who fell into their hands." Carlo D'Este Rising '44': Betraying Warsaw, New York Times, July 25, 2004. "While [at the same time] the NKVD under General Ivan Serov was unleashing another brutal purge against the Poles in the liberated territories of Poland." Donald Davidson, Rising '44' by Norman Davies Archivováno 24. 9. 2015 na Wayback Machine., London, Macmillan, 2004. ISBN 0-333-90568-7. Retrieved December 28, 2014.
 3. Warszawa opens second metro line – Railway Gazette. www.railwaygazette.com [online]. [cit. 2016-09-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-18. 
 4. Průměrné maximum, průměrné minimum, nejnižší a nejvyšší každoroční teplota.
 5. Sklobetonová dominanta. Varšava ohromuje novými mrakodrapy - Euro.cz. Euro.cz. 2016-06-27. Dostupné online [cit. 2018-05-22]. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Poland 2.svg
The bordered flag of Poland in interpretation supported mostly by Polish wikipedians (more than 85% for). White stripe is "white", and the red one is "crimson" (HTML names). Please note that this is not a normative version. The normative act of Polish law says it should look differently (see: Image:Flag of Poland.svg), but does not directly say what it should look like in w:RGB (sRGB).
Panorama siekierkowski.jpg
Autor: Qbolewicz, Licence: CC BY-SA 4.0
Panorama Warszawy z mostu Siekierkowskiego, 2020
Destroyed Warsaw, capital of Poland, January 1945.jpg
Warsaw, the capital of Poland, destroyed by German Nazis, January 1945.
Warsaw Castle Square Panorama 2010.jpg
Autor: MichaelBueker, Licence: CC BY-SA 3.0
Panoramic view of the Castle Square in Warsaw.
Warszawa - Pałac Łazienkowski (13).jpg
Autor: Fred Romero from Paris, France, Licence: CC BY 2.0
Agrykoli Marble bathhouse. Arch. Tylman Gamerski around 1683-89. Largely remodeled for Stanisław II Augustus. Arch. Domenico Merlini 1764-95
PKiN widziany z WFC.jpg
Autor: Nnb, Licence: CC BY-SA 4.0
Palace of Culture and Science in Warsaw. View from Warsaw Financial Center.
Warsaw skyline Świętokrzyski Bridge.jpg
(c) Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 de
Świętokrzyski Bridge, Warsaw, Poland
Pałac Na Wyspie w Warszawie, widok na elewację południową.jpg
Autor: McBartosz, Licence: CC BY 3.0
This is a photo of a monument in Poland identified in WLM database by the ID
Grand Theatre in Warsaw, 2022, 02.jpg
Autor: Kgbo, Licence: CC BY-SA 4.0
Grand Theatre in Warsaw, Poland, 2022
Warszawa - Marszałkowska 1912.jpg
Marszałkowska Street in Warsaw about 1912
Poland-00808 - Castle Square (31215382745).jpg
Autor: Dennis Jarvis from Halifax, Canada, Licence: CC BY-SA 2.0
Castle Square used to belong to the king. The buildings around it were created at the time when the Castle was extended, during the reign of King Zygmunt III Waza. This Baroque monument is unique in Europe, as it departs from the traditional model of a ruler’s monument. The sculpture of King Zygmunt III Waza is 2.75 meters (9ft) high, in archaistic armour. The column’s height, including its pedestal, is 22 meters (72ft).
Castle Square in Warsaw panorama.jpg
Autor: CLI, Licence: CC BY-SA 4.0
Castle Square in Warsaw - panorama from bell tower of St. Anne's Church
Warszawa pałac Jabłonowskich 2009.jpg
Autor: Marcin Białek, Licence: CC BY-SA 4.0
Jabłonowskich Palace, Warsaw, Poland.
St. John's Archcathedral (9629601375).jpg
Autor: Jorge Láscar from Australia, Licence: CC BY 2.0
St. John's Archcathedral in Warsaw (Polish: Archikatedra św. Jana w Warszawie) is a Catholic church in Warsaw's Old Town. St. John's stands immediately adjacent to Warsaw's Jesuit church, and is one of the oldest churches in the city and the main church of the Warsaw archdiocese. It is one of three cathedrals in Warsaw, but the only one which is also an archcathedral. St. John's Archcathedral is one of Poland's national pantheons. Along with the city, the church has been listed by UNESCO as of cultural significance. [Wikipedia.org]
Warszawa - Wilanów Palace.jpg
Autor: Marcin Białek, Licence: CC BY-SA 3.0
Tento grafika byl vytvořen programem Autostitch (Spojené soubory mohou být odlišné od reality).
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87, 89 20170516 003.jpg
Autor: Tilman2007, Licence: CC BY-SA 4.0
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87, 89
Moderne wolkenkrabber Warschau 0883.PNG
Golden Terraces shopping centre in Warsaw
Biblioteka Narodowa w Warszawie 2017.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licence: CC BY-SA 3.0 pl
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Kolumna Zygmunta III Wazy 2020.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licence: CC BY-SA 3.0 pl
Kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie
Wilanów Palace.jpg
Exterior of the Wilanów Palace.
POL Krakowskie Przedmieście Street in Warsaw 2008 07 12 (2).JPG
Autor: Alina Zienowicz Ala z, Licence: CC BY-SA 3.0
Poland, Krakowskie Przedmieście Street in Warsaw
Pl-Warszawa.ogg
Autor: Halibutt, Licence: CC BY-SA 3.0
This sound sample was recorded by and features the voice of en:user:Halibutt. It is released under GFDL license, although it can be made available for use under other copyleft licenses on a case by case basis via direct contact with Halibutt.
Warszawa, Rynek Starego Miasta 42-34 20170518 001.jpg
Autor: Tilman2007, Licence: CC BY-SA 4.0
Warszawa, Rynek Starego Miasta 42-34
Centrum Warszawy (10910517076).jpg
Autor: Piotr Drabik from Poland, Licence: CC BY 2.0
Zdjęcie zrobione podczas Marszu Niepodległości 2013, w centrum Warszawy.
WarsawFromTheISS.jpg
"Warsaw, capital of Poland, split by the Vistula River as it flows to the Baltic." Caption by astronaut Chris Hadfield on board the International Space Station.
Warszawa podzial administracyjny 2002.svg
Autor: Marcin Floryan, Licence: CC BY 3.0
Administrative division of Warsaw,PL since 2002
Warsaw palace.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Brama Główna kampus centralny Uniwersytetu Warszawskiego 2019.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licence: CC BY-SA 3.0 pl
Brama Główna do kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Poland-00741 - Palace Prezydencki (31071435322).jpg
Autor: Dennis Jarvis from Halifax, Canada, Licence: CC BY-SA 2.0

PLEASE, NO invitations or self promotions, THEY WILL BE DELETED. My photos are FREE to use, just give me credit and it would be nice if you let me know, thanks.

Palace Prezydencki - Presidental Palace of the Republic of Poland. The statue of Prince Józef Poniatowski is in front of the palace.
Warsaw Uprising - Prudential Hit - frame 2a.jpg
Warsaw Uprising: On August 28 Prudential building was hit by 2-ton mortar shell from Mörser Karl. View from roof of a house at ul. Kopernika 28.
Warszawa, ul. Senatorska 10 20170516 001.jpg
Autor: Tilman2007, Licence: CC BY-SA 4.0
Warszawa, ul. Senatorska 10
WarsawoldtownPanorama.jpg
Autor: SaKa1911, Licence: CC BY-SA 4.0
Warsaw Old Town Market Square Panorama
Warszawa, ul. Nowy Świat 72-74 20170517 004.jpg
Autor: Tilman2007, Licence: CC BY-SA 4.0
Warszawa, ul. Nowy Świat 72-74
Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped).jpg
Autor: Emptywords, Licence: CC BY-SA 4.0
Widok na aleję Niepodległości w Warszawie z powietrza w kierunku północnym na odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z Trasą Łazienkowską (ul. Wawelska / al. Armii Ludowej) a Koszykową. W tle wysoka zabudowa centrum.