Varnsdorfský rybník

Varnsdorfský rybník
Varnsdofský rybník
Varnsdofský rybník
Poloha
SvětadílEvropa
StátČeskoČesko Česko
KrajÚstecký kraj
ObecVarnsdorf
Varnsdorfský rybník
Varnsdorfský rybník
Zeměpisné souřadnice
Rozměry
Rozloha8,8 ha
Objem154 050 m³
Povodí1,75 km²
Ostatní
Typrybník
Nadm. výška368,6 m n. m.
SídlaVarnsdorf
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Varnsdorfský rybník (lidově Mašíňák a nebo také Rio) je rybník, který se nachází na jižním okraji Varnsdorfu, poblíž hlavní silnice, asi 0,5 km od železniční stanice Dolní Podluží. Má rozlohu 8,8 ha. Provozní hladina se nachází v nadmořské výšce 368,6 m a objem vody při této hladině činí 154 050 .

Pojmenování

Ve vodohospodářských mapách je veden jako „Varnsdorfský rybník“. Název „Rekreační rybník“ byl používán ve vztahu k účelu, ke kterému byl budován, nejvíce se však vžilo lidové označení „Mašíňák“ (podle autokempu) a „Rio“.

Pobřeží

U rybníku je písčitá a travnatá pláž. Dno je bahnité a klesá mírně.

Hráz

Hráz je zemní, sypaná o celkové délce 745 m. Kóta koruny hráze je 369,6 m.

Vodní režim

Varnsdorfský rybník je průtočný, napájený vodou z povodí pravostranného přítoku Mandavy. Povodí rybníku má celkovou plochu 1,75 km².[zdroj?]

Využití

Vodní dílo slouží k extenzivnímu chovu ryb, jako zdroj vody pro závlahu, jako protipovodňová ochrana a také jako krajinotvorný k zachycení vody v krajině. Tyto účely jsou uvedeny ve schváleném manipulačním a provozním řádu vodního díla a jsou dány zejména podmínkami poskytnuté dotace na revitalizaci vodního díla, stanovené Státním fondem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny, dříve vydanými platnými rozhodnutími orgánů státní správy, charakterem a konstrukcí vodního díla, účinkem při ochraně níže ležícího území před povodněmi a historickými souvislostmi. Vodní dílo Varnsdorfský rybník bylo podle svého významu a rozsahu možného ohrožení území pod hrází zařazeno (pro účely technicko-bezpečnostního dohledu ve smyslu § 61, odst. 2, zák. č. 254/2001 Sb., O vodách) do III. kategorie.[zdroj?]

Kvalita vody, koupání

V současné době není vodní dílo Varnsdorfský rybník, a to ani z části, provozován jako veřejné koupaliště. Přilehlé okolí – pozemky v majetku města, vč. bývalé pláže jsou běžným veřejným prostranstvím, se zajištěnou průběžnou údržbou (sečení travnatých ploch, odvoz obsahu odpadkových košů – Odbor životního prostředí MěÚ Varnsdorf). Koupání v rybníce je možné na vlastní nebezpečí. Původní zázemí koupaliště (sociální zařízení, občerstvení, atd.) a rekreační areál je [kdy?] mimo provoz a jsou nabízeny k prodeji. Nájemcem (uživatelem) rybníka je Český rybářský svaz MO Varnsdorf,[zdroj?] který zajišťuje obsluhu vodního díla v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem. Mimo jiné je tímto řádem uživatel vodního díla pověřen sledováním ukazatelů kvality vody v rybníku důležitých z hlediska života rybí obsádky v rybníku, nikoliv pro koupání osob.

Literatura

  • Štefáček Stanislav, Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska, Rybnišťský velký rybník (s. 236), Nakladatelství Libri, Praha, 2010 ISBN 978-80-7277-440-1

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Relief Map of Czech Republic.png
Autor: derivative work Виктор_В, Licence: CC BY-SA 3.0
Relief map of the Czech Republic
Varnsdorfský rybník.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY 3.0
Varnsdorfský rybník s restaurací Koliba