Velká turecká válka

Velká turecká válka
konflikt: Osmansko-habsburské, osmansko-polské, osmansko-benátské a rusko-turecké války
{{{alt}}}
Bitva u Vídně
trvání:14. července 168326. ledna 1699
(15 let, 6 měsíců, 1 týden a 5 dní)
místo:Rakousko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Řecko a Ukrajina (včetně Krymu), Černá Hora
výsledek:Rozhodné vítězství svaté ligy, Karlovický mír
změny území:Rakousko získalo území v Uhersku a na Balkáně, včetně Sedmihradska
Polsko-Litevská unie získala Podolí
Rusko získalo přístav Azov
Benátky získaly Moreu a vnitřní Dalmácii
Černá Hora získala faktickou nezávislost
strany
Osmanská říšeOsmanská říše Osmanská říšeSvatá říše římská Svatá říše římská

Uherské království Habsburské Uhersko

Polsko-litevská unie Polsko-litevská unie
Ruské carství Rusko

Benátská republikaBenátská republika Benátská republika
Španělské impériumŠpanělské impérium Španělské impérium
Černohorské knížecí biskupství Černé Hora
povstalci srbští, řečtí, albánští a bulharští

Velká turecká válka (objevuje se i pod jinými názvy, např. pátá rakousko-turecká válka nebo sedmá benátsko-turecká válka) byla v letech 16831699 řada válečných střetnutí mezi Osmanskou říší a jejími protivníky v čele s Habsburskou monarchií.

Válka začala v červenci roku 1683 druhým obléháním Vídně stopadesátitisícovou osmanskou armádou. Tu spojená evropská vojska u rakouské metropole porazila při takzvané bitvě u Vídně a posléze je vytlačila hluboko do Panonské nížiny. Rakouské diplomacii se pak roku 1684 podařilo spolu s Polskem a Benátkami ustavit Svatou ligu proti Osmanům, k níž se o dva roky později připojilo i Rusko.

Válka pak probíhala na řadě míst východní Evropy a Balkánu. Habsburkům se v první fázi války zdařilo upevnit postavení v Uhrách, kde dosáhli dědičnosti trůnu. „Slovenský král“, kníže Imrich Tököly, který se předtím podrobil Cařihradu, byl nadobro svržen. Polská vojska Jana III. Sobieského třikrát vpadla do Moldavska.

Roku 1687 byl sultán Mehmet IV. sesazen janičáry, ale ani jeho nástupce Sulejman II. nebyl zprvu ve válce příliš úspěšný. Nato roku 1688 do rukou Habsburků padl Bělehrad a roku 1689 pak i Skopje. Koncem téhož roku však velkovezír Mustafa Köpröli shromáždil silnou armádu a roku 1690 zahájil úspěšnou protiofenzívu. V říjnu 1690 Osmané dobyli Bělehrad nazpět a v následujících letech se válčilo se střídavými úspěchy až do uzavření míru ve Sremských Karlovicích 26. ledna 1699. Habsburkové na jeho základě získali celé Uhry, vyjma Banátu, i se Sedmihradskem.

Literatura

  • RYCHLÍK, Jan; PENČEV, Vladimir. Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-387-0.  s. 240–243
  • TARABA, Luboš, Rozum proti víře. Velká turecká válka 1683-1699. Epocha, Praha 2021, ISBN 978-80-278-0028-5

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Moldavia according to Alexander Gwagnin.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Moldavia as described by Alexander Gwagnin (Guagnini), circa 1574, quoted in Petre Ș. Năsturel, "Steagul 'de luptă' al lui Ștefan cel Mare: prapur bisericesc ori poală de icoană?". Analele Putnei Vol. I, Issue 1, 2005, pp. 48–49. Design of the aurochs is based on Moldavian coat of arms found in Szymon Okolski's Orbis Polonus, circa 1641 (and reproduced in Dan Cernovodeanu, Știința și arta heraldică în România, p. 259. Bucharest: Editura științifică și enciclopedică, 1977).
Banner of Gabriel Bethlen.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY 4.0
Banner of Gabriel Bethlen, Prince of Transylvania, in 1615. Features Bethlen's arms alongside Transylvania's, within a red field with "tongues of fire". Based on several reconstructions, including that provided by the Hungarian Canadian Cultural Center, MaghiaRomânia, and Parókia Portál.
Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO (re-uploaded by Dragovit), Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle without haloes (1400-1806)
Flag of the Electorate of Bavaria.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of the Electorate of Bavaria
Mantua Flag 1575-1707 (new).svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Royal Banner of Jan III Sobieski.svg
Royal banner (not a flag) of the Polish-Lithuanian Commonwealth during the reign of the King Jan III Sobieski (1674-1697)
Flag of Oryol ship (variant).svg
Autor: Osipov Georgiy Nokka, Licence: CC BY-SA 3.0
Proposed design of the flag of the ship "Eagle"
Flag of the Cossack Hetmanat.svg
Flag of arms of the Cossack Hetmanate (1649–1764)
Flag of Cross of Burgundy.svg
Autor: Ningyou., Licence: CC BY-SA 3.0
Flag with the cross of Burgundy (saltire). Also named Cross of Burgundy flag. It was used in the Catholic Monarchy and in its viceroyalties such as New Spain and Peru. It was also used by Spain as a military or king flag. Used by the Carlist movement.
Flag of the Prince-Bishopric of Montenegro2.svg
Autor: Spesh531, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Prince-Bishopric of Montenegro
State flag of Wallachia (1532).svg
Autor: Dekodrak, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Wallachia during the reign of Vlad Vintilă de la Slatina (1532-1535).
Banner of Croatia at Ferdinand II's coronation (1618).svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY-SA 4.0
Banner with the arms of Croatia, used at the coronation of Ferdinand II of Hungary in 1618 and assigned to György Széchy de Rimaszécs. Based on facsimiles at Origo.hu and in Galéria 2011: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave
Ottoman Vienna standard.svg
Autor: Thespoondragon, Licence: CC BY-SA 4.0
Simplified version of the Ottoman battle standard captured at the Battle of Vienna see File:HGM_Türkische_Standarte_1683.jpg
Wappen schwäbischer Reichskreis 2.jpg
Wappen des Schwäbischen Reichskreises: Oben: Wappen des alten Herzogtums Schwaben, links: Wappen des Hochstifts Konstanz, rechts: Wappen des Herzogs von Württemberg