Ventil

Sedlový ventil - schéma.
Údržba pneumatických solenoidových ventilů používaných na lokomotivách

Ventil je mechanické zařízení regulující průtok tekutin (plynů, kapalin, zkapalněných tuhých látek, kalů atd.) v potrubí. Pojem v české strojařské terminologii zahrnuje také kohouty, šoupátka a klapky. Zatímco sedlový ventil reguluje průtok uzavíráním kruhového sedla kuželkou, která se pohybuje šroubem kolmo k ose potrubí, kohout má otočný provrtaný prvek, kolmý k ose potrubí, který se otáčí o 90°. Šoupátko se podobá ventilu, pracovní prvek je plochá destička s otvorem, která se posouvá kolmo k potrubí. Klapka je plochá, nejčastěji kruhová deska, která se otáčí kolem osy kolmé k potrubí.

Ventily mohou mít ruční, pneumatický, hydraulický nebo elektromechanický pohon a používají se k nejrůznějším účelům. Nejznámější ventily jsou běžné „kohoutky“ vodovodu, kde se k otevření nebo uzavření musí rukojetí několikrát otočit. Nejběžnější kohouty uzavírají přívod plynu pootočením o 90°. Šoupátka se používají pro větší průměry potrubí, například ve vnějším rozvodu vody, kdežto klapky se užívají například ve vzduchotechnice.

Armatury podle konstrukce

Trojcestný kulový kohout

Kohout

Kohout má v tělese zabroušený pracovní prvek, který se pootáčí o 90° kolmo k ose potrubí. Je poměrně jednoduchý, spolehlivý, dá se dobře rozebrat a i při vysokém tlaku není k otočení třeba velká síla. Protože umožňuje rychlé uzavření průtoku, nepoužívá se pro větší potrubí s kapalinami, kde by prudké uzavření způsobilo tlakový ráz. Podle tvaru pracovního prvku se rozlišují kohouty kuželové a kulové[1], užívané hlavně pro větší průměry. Pracovní prvek kuželového kohoutu je provrtaný komolý kužel, u kulového kohoutu provrtaná koule nebo spíše prstenec s vnější kulovou plochou. Kuželové kohouty se užívaly už ve starověku a bývají například i u sudů s vínem.

Trojcestný nebo vícecestný kohout propojuje různá potrubí a směruje tekutinu do různých směrů.

Sedlový ventil

Sedlový ventil má v tělese přepážku s kruhovým sedlem, vůči němuž se pohybuje kruhová kuželka s těsněním. Pohyb je obstaráván šroubem na dříku, kolmém k ose potrubí. Kuželka je v dříku umístěna otočně, aby se při uzavírání a otvírání nemuselo překonávat tření těsnění vůči sedlu. Směr proudění se při průchodu sedlovým ventilem mění. Sedlové ventily patří k nejběžnějším, v domácnostech bývají u vodovodu, u rozvodu ústředního topení aj.

Pístový ventil má tělo bez přepážky s válcovým otvorem kolmo k ose potrubí a v něm se pohybuje zalapovaný píst, který zavírá nebo otvírá vstupní i výstupní otvor. Pístové ventily se používají i u některých dechových nástrojů.

Šoupě o velké světlosti

Šoupě

Šoupě je ventil pro větší průměry potrubí. V těle se šroubem posouvá deska, dole opatřená otvorem o průměru potrubí. Výhodou je malá délka, nízký odpor a jednoduchá konstrukce. Užívá se u venkovních rozvodů vody i v průmyslu. Plastová šoupata pro zahradní bazény a pod. se posouvají přímým tahem ručně.

Talířový ventil

Schéma talířového ventilu

Pracují s plochým talířem, zapadajícím do obrobeného osazení (sedla) v tělese hlavy motoru. Ventil je schopen udržet v závěrném směru velmi vysoké tlaky a jakožto samotěsnící se používá ve spalovacích motorech. Sací ventil spalovacích motorů je vyroben z velmi kvalitní chromkřemíkové magnetické oceli, kdežto výfukový ventil je vždy ze žáruvzdorné nemagnetické oceli (magnet se na něj nepřichytí - jednoduchá zkouška na rozlišení výfukového a sacího ventilu). Některé moderní motory mají výfukové ventily plněné sodíkem (uprostřed stopky ventilu je dutina, kterou vyplňuje sodík) - pro lepší chlazení ventilu.

Membránový ventil

Funguje jako sedlový, jen kuželka s těsněním není upevněna na dříku, nýbrž na pružné membráně. Proto může být také ovládán tlakem jiného média nad membránou a případně působit jako zpětná vazba.

Jehlový ventil

Ventilek bicyklu

Jehlový ventil funguje podobně jako sedlový, jen místo sedla má malý otvor a místo kuželky zabroušenou kuželovitou jehlu. Slouží k jemné regulaci malých průtoků, nejčastěji u vysokých tlaků. Používá se například u spotřebičů na zkapalněný plyn.

Kuličkový ventil

Kuličkový ventil je jednoduché zařízení, které zabraňuje zpětnému proudění. Má malé kruhové sedlo, na něž je obvykle pružinou přitlačována ocelová kulička, kterou proudící látka musí svým tlakem nadzvednout. Nejběžnějším případem je ventilek automobilové nebo bicyklové duše.

Motýlková klapka

Klapka

Slouží pro regulaci průtoků na velkých průměrech. Pracovním prvkem je klapka (disk), přivírající odpovídajícím způsobem tvarovaný otvor. Klapka se umisťuje tak, aby proud média přispíval k jeho dotěsnění. Nevýhodou je vysoká ovládací síla, nízká přesnost regulace, výhodou nízká cena i při velkých rozměrech. Například srdeční chlopně fungují jako klapky.

Pojistný ventil

Ventily podle použití

  • Odvzdušňovací ventil slouží k vypouštění vzduchových bublin z potrubí, například z radiátorů ústředního topení.
  • Pilotní ventily regulují tok nebo tlak jiných ventilů
  • Plovákový ventil, ovládaný plovákem, se často používá pro udržování vodní hladiny (cisterna)
  • Pojistný nebo také bezpečnostní ventil vypouští médium, když v nádrži nebo potrubí stoupne tlak nad nastavenou hodnotu. Je povinnou součástí parních kotlů a používá se také u Papinova hrnce nebo k ochraně vodovodních potrubí před rázy.
  • Redukční ventil snižuje tlak na nastavenou dolní úroveň a zároveň ji udržuje stálou. Používá se u lahví se stlačenými plyny například při svařování, u lahví se stlačeným vzduchem nebo dýchací směsí pro potápěče a v dýchacích přístrojích.
  • Termostatický ventil se řídí vlnovcem. Užívá se u radiátorů ústředního topení a při dosažení nastavené teploty uzavře potrubí.
  • Zpětný ventil zabraňuje zpětnému proudění. Příkladem může být kuličkový ventil, ale také kanalizační ochrany proti zpětnému proudění například při povodni.

Reference

  1. techLINE catalogue Complete range. 1/2014. vyd. [s.l.]: Gas Control Equiomnwt, GCE 

Literatura

  • Ottův slovník naučný – svazek 26, str. 549, heslo Ventil

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Globe valve diagram.svg
A drawing of the parts inside a globe valve with numbered parts and translated labels.
3-way valve bores.PNG

Cross-sectional schematic of a 3-way ball valve in each of two positions. Arrows show flow allowed in each position. Blue color indicates the stem. Red color indicates the handle in each position.

H Padleckas created this image file in late August 2006 especially for use in articles on valves in Wikimedia.
The schematic style is based on a similar image file, "Wikipedia:Image:Ballvalve.jpg", in Wikipedia, drawn by MH and uploaded by Wikipedia:User:Sonett72 on Nov. 23, 2004, which was released to the public domain. H Padleckas 17:56, 16 September 2006 (UTC)
Solenoid valves maintenance.jpg
Autor: PetrS., Licence: CC BY-SA 3.0
Údržba elektropneumatických ventilů
Butterfly-valve--The-Alloy-Valve-Stockist.JPG
Autor: Heather Smith, Licence: CC BY 3.0
Butterfly valve. Valves and are generally made of plastic or steel, the latter being the most widely used in chemical and petrochemical applications. Steel grades range from the most common type, namely carbon steel, with standard stainless steel being the second most common. Stainless steel alloys, which include nickel or copper are used in applications that require higher corrosion or heat resistance. In such cases, the most commonly used valve configurations -- ball valves, gate valves, check valves, globe valves and butterfly valves -- are often forged or cast as duplex valves, super duplex valves, alloy 20 valves, monel valves, inconel valves, incoloy valves and 254 SMO valves (6Mo valves). Titanium valves are also used in some highly corrosive applications. Titanium is not a stainless steel alloy.
Dunlop valve.jpg
Autor: Ralf Roletschek , Licence: GFDL 1.2
Dunlopventil
Safetyvalve.png
Autor: EugeneZ, Licence: CC BY-SA 3.0
Pressure Relief Valve
Ventil motoru-schéma cs.jpg
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění.

Nekopírujte tento soubor nelegálně ignorováním licenčních podmínek, uvedených níže, jako by bylo volné dílo. Pokud byste rádi dostali speciální svolení, licenci nebo byste chtěli zakoupit tento obrázek, prosím, kontaktujte mě pro sjednání podmínek.

Další mé obrázky naleznete v mé osobní galerii., Licence: CC BY 3.0
Schéma talířového ventilu motoru s českým popisem.
NWO-Schieber.jpg
Gate valve for a 28" crude oil pipeline