Vincentky

Vicentky je hovorové označení pro řeholnice z řeholních společenství náležících do tzv. vincentiniánské rodiny, tj. skupiny řeholí odvolávajích se k řeholní tradici založené sv. Vincentem de Paul.

Do rodiny patří následující kongregace a společenství: