Vinice

Vinice svaté Kláry v pražské Tróji

Vinice je pozemek osázený vinnou révou, který slouží k vinařství. Tento název je v Čechách odedávna běžný, na Moravě se navíc často používá výraz vinohrad, který pravděpodobně vznikl v lokalitách, kde se vinice zakládaly na kamenitých svazích a kameny se vynášely na okraj pozemku, čímž kolem vinic vznikaly ohrady z volně nasypaného kamene, tzv. kamenice.[1] Vinice bývá obvykle součástí viniční tratě. Proces zahrnující zakládání vinice, údržbu a veškeré další práce spojené s vinicí se nazývá vinohradnictví.

V českém právu se rozumí vinohradem čili vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda souvisle osázená keři vinné révy jednoho pěstitele o celkové výměře větší než 10 arů s přiděleným registračním číslem; vinice o celkové výměře menší než 10 arů je vinicí pouze tehdy, má-li přiděleno registrační číslo; vinicí je rovněž vinice vyklučená, k níž nebylo uděleno právo na opětovnou výsadbu.[2]

Typologie vinic

Vinice se dělí na mladé, tj. do čtyř let věku, zvané neplodné, a plodné, tj. starší než čtyři roky. Životnost vinic se v Česku počítá na 20–25 let, při dobré péči však mohou mít životnost až 60 let. Čím starší vinice, tím nižší jsou výnosy, avšak kvalita vína stoupá.[1]

K produkci podnožových řízků slouží vinice podnožové a k produkci roubů vinice množitelské.[1]

O kvalitě vinice rozhoduje celá řada faktorů, především to však bývá její poloha a orientace ke slunci, mikroklimatické a půdní podmínky. Pro souhrn těchto faktorů se ve francouzštině užívá termín terroir.[3][4][5]

Historie

Nejstarší svědectví o výrobě vína se datuje do období mezi 6000 př. n. l.5000 př. n. l. Technologii výroby značně zdokonalili staří Řekové, ale kultivační techniky, které jsou známy dnes, se v Evropě používají až od konce existence Římské říše. Ve středověké Evropě se zásadním podporovatelem vína, nezbytného pro slavení mše, stala církev. V dobách politické nestability se vinařské postupy udržovaly a rozvíjely v křesťanských klášterech, které měly dostatek zdrojů, bezpečné zázemí a zájem na zvyšování kvality svého vína.

Velký přínos při rozvoji vinic a vinohradnictví v Čechách (zde zejména kolem Prahy) je připisován císaři Karlu IV.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Vineyard na anglické Wikipedii.

  1. a b c Vinice. In: Zahradnický slovník naučný. [Sv.] 5, R–Ž. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001, s. 584. ISBN 80-7271-075-3.
  2. § 3 odst. 1 písm. c) zákona 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Dostupné online.
  3. Legendární Bordeaux : vína s klasifikací Grand Cru Classé z roku 1855. Praha: Slovart, 2007, s. 45. ISBN 978-80-7209-946-7.
  4. FRICKER, Lucie. Srovnání kvalitativních parametrů k hodnocení vín a hroznů ve Francii a ČR. Lednice, 2016, s. 16–21. Bakalářská práce. Dostupné také z: https://theses.cz/id/djb2r2/zaverecna_prace.pdf
  5. Pojem „terroir“. In: MICHLOVSKÝ, Miloš. Bobule. Rakvice: Vinselekt Michlovský, 2014, s. 155. ISBN 978-80-905319-3-2.

Literatura

  • ČESKO. Zákon č. 321 ze dne 29. dubna 2004, o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství). Sbírka zákonů ČR. 2004, částka 105. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-321
  • FRICKER, Lucie. Srovnání kvalitativních parametrů k hodnocení vín a hroznů ve Francii a ČR. Lednice, 2016, s. 16–21. Bakalářská práce. Ved. práce Ing. Radek Sotolář, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici. Dostupné také z: https://theses.cz/id/djb2r2/zaverecna_prace.pdf
  • Legendární Bordeaux : vína s klasifikací Grand Cru Classé z roku 1855. Praha: Slovart, 2007. 319 s. ISBN 978-80-7209-946-7.
  • PAVLOUŠEK, Pavel. Terroir – vinohradnictví a vinařství blízké přírodě. Veronica. 2008, roč. 22, č. 5, s. 18–19. ISSN 1213-0699.
  • Vinice. In: Zahradnický slovník naučný. [Sv.] 5, R–Ž. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001, s. 584. ISBN 80-7271-075-3.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Praha, Trója, Botanická zahrada, vinice svaté Kláry.jpg
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění.

Nekopírujte tento soubor nelegálně ignorováním licenčních podmínek níže jako by to bylo volné dílo. Pokud byste rádi dostali speciální svolení, licenci nebo byste chtěli zakoupit tento obrázek, prosím, kontaktujte mě pro sjednání podmínek.

Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC-BY-SA-3.0
Pražská Botanická zahrada v Troji, vinice svaté Kláry
Alsace Vineyard.jpg
Autor: Andreea_Blog, Licence: CC BY 2.0
Alsace Vineyard
Vineyard