Vlnová délka

Vlnová délka
Vlnová délka
Vlnová délka
Název, značkaVlnová délka, λ
Hlavní jednotka SImetr
Značka hlavní jednotky SIm
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Značení

Výpočet

K vyjádření vlnové délky lze použít vztah

,

kde je perioda, frekvence vlnění, je úhlová frekvence a je fázová rychlost šíření vlnění.

Vlastnosti

Když světlo (a obecněji elektromagnetické vlnění) přechází z prostředí s indexem lomu do prostředí s indexem lomu , jeho vlnová délka se násobí relativním indexem lomu , ale frekvence zůstává stejná. Vlnová délka se mění dle vztahu:

.

Louis-Victor de Broglie objevil, že i částice lze popsat vlnovou délkou:

,

kde h je Planckova konstanta, p je hybnost, m hmotnost, v rychlost a c rychlost světla.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Vlnova delka.png
Vlnová délka.