Vltava

Vltava
Základní informace
Délka toku430,2[1][pozn. 1] km
Plocha povodí28 090,0[1] km²
Průměrný průtokVraňany 151,0 m³/s
SvětadílEvropa
Hydrologické pořadí1-06-01-001
Pramen
Ústí
Protéká
ČeskoČesko Česko (Jihočeský kraj - České Budějovice, Středočeský kraj, Praha)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Severní moře, Labe
povodí Vltavy (Česko 96,29%, Rakousko 3,28%, Německo 0,43%)
Geodata
OpenStreetMapOSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vltava (německy Moldau) je s délkou 430,2 km[1] nejdelší řekou na území Česka. Pramení na Šumavě, u obce Černý Kříž, soutokem Teplé Vltavy a Studené Vltavy. Protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní část Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří systém odvodňující téměř celé Čechy. Povodí řeky je 28 090 km²[1] (z toho 27 047,59 km² v Česku). Své jméno „Vltava“ řeka dostala od starých Germánů, kteří ji nazývali Wilt-ahwadivoká voda,[2] přičemž Germáni jméno pro Vltavu převzali nejspíše od Keltů.[3]

Etymologie

Název řeky pochází ze starogermánského slovního spojení „Wilth“-„ahwa“, „divoká, dravá voda“. Ve Fuldských análech z roku 872 je tento název doložen jako „Fuldaha“ (srov. s řekou Fulda), v roce 1113 jako „Wultha“. V Kosmově kronice se roku 1125 poprvé objevuje v počeštěné podobě jako „Wlitaua“.[4]

Průběh toku

Meandry Teplé Vltavy jihozápadně od Volar

Řeka Teplá Vltava, která je považována za jeden ze dvou hlavních zdrojů Vltavy, pramení na východním svahu Černé hory (1 316 m n. m.) na Šumavě ve výšce 1 172 m n. m. jako Černý potok. Jeho pramen je znám jako chráněné území Pramen Vltavy. Prvních 5 km teče severním směrem, od soutoku s Kvildským potokem v Kvildě obrací nadlouho svůj tok k jihovýchodu. Od ústí Vydřího potoka v obci Borová Lada (890 m n. m.) nese říčka název Teplá Vltava, záhy přibírá Vltavský potok, známý též jako Malá Vltava. Ten pramení v Pláňském polesí ve výšce 1 158 m n. m. Protéká Horní Vltavicí a poté v Lenoře (756 m n. m.) získává vody Řasnice, zvané také Travnatá Vltava. Za Lenorou má řeka jen nepatrný spád a vytváří v ploché krajině rozsáhlé mokřady s mnoha meandry, souhrnně zvané Vltavský luh. Zde uprostřed 1. zóny NP Šumava Mrtvý luh se v nadmořské výšce 731 m u osady Chlum stékají Teplá a Studená Vltava. Ta pramení na druhé straně hranic v Bavorsku západně od obce Haidmühle pod německým názvem Altwasser nebo Kalte Moldau. Od soutoku obou hlavních pramenných toků Teplé a Studené Vltavy pak řeka po zbytek své cesty má jméno Vltava.

Vltava před nádrží Lipno

U Nové Pece se Vltava rozlévá do širokého a dlouhého přehradního jezera, které vzniklo přehrazením jejího toku u obce Lipno nad Vltavou. Za Lipnem protéká řeka romantickým skalnatým údolím pod Čertovou stěnou (tento její úsek se nazývá Čertovy proudy) a směřuje k vyrovnávací nádrži Lipno II, těsně před Vyšším Brodem. V úseku mezi přehradní hrází Lipno a Vyšším Brodem je koryto řeky téměř bez vody (přehrada je povinna udržovat minimální průtok 2 krychlové metry vody za sekundu), protože většina vod z Lipenského jezera je odváděna kanálem od podzemní elektrárny do vyrovnávací nádrže Lipno II. Pouze výjimečně se průtok zvyšuje – buďto za přebytku vody v nádrži, nebo u příležitosti vodáckých závodů, neboť úsek Čertových proudů je považován za jednu z nejtěžších vodáckých a slalomových tras na světě. Takové akce ovšem vyžadují průtok 20–30 m3 vody za sekundu.

Vltava v Českém Krumlově
Hráz Orlické přehrady
Jeden z hluboce zaříznutých meandrů, typických pro střední tok Vltavy, zde zatopený vodní nádrží Štěchovice
Vltava před centrem Prahy, pohled po proudu z Branického mostu, levý břeh lemují Barrandovské skály
Řeka Vltava a Karlův most v Praze
Vltava z Bohnické vyhlídky
Pohled z Mělníka na soutok Labe a Vltavy, na rovinatém území sevřeném oběma řekami lužní les Úpor–Černínovsko
Související informace naleznete také v článku Vltava, vodácký úsek Vyšší Brod - Boršov nad Vltavou.

Za Vyšším Brodem protéká Vltava otevřenější krajinou a stáčí svůj tok k severu. Četnými zákruty protéká turisticky atraktivní oblastí s řadou kulturně historických památek, které jsou obvykle v těsné blízkosti řeky. Její tok směřuje k hradu Rožmberk, protéká městečkem Větřní a skalnatým údolím vstupuje do Českého Krumlova.

Tok Vltavy směřuje odtud dále na sever, protéká kolem kláštera Zlatá Koruna, míjí bývalé keltské oppidum Třísov a obtéká skalnatý ostroh[5] se zříceninou hradu Dívčí kámen. Pak již pokračuje rovinatou Českobudějovickou pánví k Českým Budějovicím (řkm 239,6). Zde přibírá vody řeky Malše. Za městem pokračuje tok Vltavy kolem obce Hluboká nad Vltavou a směřuje k Hněvkovické přehradě. Ta zajišťuje vodu pro Jadernou elektrárnu Temelín. Odtud až za Prahu vytváří řeka hluboké a úzké údolí, které se rozšiřuje jen na několika místech. Protéká Týnem nad Vltavou a za ním přibírá vody řeky Lužnice.

Až k Týnu nad Vltavou však již zasahuje hladina dalšího stupně Vltavské kaskády, Orlické přehrady, pojmenované podle známého zámku Orlík. Jezero pohltilo i soutok Vltavy s Otavou u hradu Zvíkova. Pod hrází Orlické přehrady pokračuje tok Vltavy dále k severu. V úseku před Prahou zadržují vody Vltavy ještě další čtyři přehrady Vltavské kaskády – Kamýcká, Slapská, Štěchovická a Vranská.

U Davle leží v řece Ostrov sv. Kiliána, na němž do roku 1419 stával Ostrovský klášter. V těchto místech se zprava vlévá řeka Sázava, o něco dále na okraji Prahy za Zbraslaví se zleva připojuje řeka Berounka. Po průtoku hlavním městem se Vltava teprve v Kralupech nad Vltavou vymaňuje z úzkého údolí do roviny a u Mělníka ve výšce 156 m n. m. se vlévá do Labe. Ačkoliv je Vltava k místu soutoku delší a vodnější, nese tok dále oproti zvyklostem jméno Labe. To protéká Německem a ústí do Severního moře.

Před několika milióny let odtékala horní část Vltavy do Dunaje.[6]

Města ležící u Vltavy

Větší přítoky

(levý / pravý, říční kilometr od pramene k ústí)

Plocha povodí podle zemí

#Část povodíPovodí celkem
km²
Povodí v ČR
km²
Povodí v SRN
km²
Povodí v Rakousku
km²
1.Vltava nad soutokem s Lužnicí&0000000000003591.6400003 591,64&0000000000003305.8600003 305,86&0000000000000074.55000074,55&0000000000000211.230000211,23
2.Lužnice&0000000000004234.6100004 234,61&0000000000003525.6600003 525,66&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&0000000000000708.950000708,95
3.Vltava mezi Lužnicí a Otavou&0000000000000326.820000326,82&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
4.Otava&0000000000003840.2100003 840,21&0000000000003528.9900003 528,99&0000000000000011.22000011,22&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
5.Vltava mezi Otavou a Sázávou&0000000000000813.760000813,76&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
6.Sázava&0000000000004350.9000004 350,90&0000000000004350.9000004 350,90&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
7.Vltava mezi Sázávou a Berounkou&0000000000000171.590000171,59&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
8.Berounka&0000000000008855.4300008 855,43&0000000000008819.4700008 819,47&0000000000000035.96000035,96&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
9.dolní Vltava&0000000000001440.2600001 440,26&0000000000001440.2600001 440,26&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00

Vodní režim

Vybrané hlásné profily:

místoříční kmplocha povodíprůměrný průtok (Qa)stoletá voda (Q100)
Lenora396,20175,80 km²3,1 m³/s113 m³/s
Chlum (Volary)377,70347,01 km²5,9 m³/s217 m³/s
Vyšší Brod319,00997,38 km²13,4 m³/s374 m³/s
Český Krumlov284,501339,22 km²16,8 m³/s489 m³/s
České Budějovice238,802849,82 km²27,6 m³/s908 m³/s
VD Orlík (Solenice)144,6512106,00 km²83,4 m³/s2180 m³/s
VD Vrané71,4017784,60 km²110,0 m³/s2670 m³/s
Praha-Velká Chuchle60,0826730,71 km²148,0 m³/s4020 m³/s
Vraňany11,3028057,41 km²151,0 m³/s4090 m³/s

Využití

Vodní nádrž Lipno

Závod Horní Vltava

 • řkm 329,54 – Přehrada Lipno I (1952–1959), plocha nádrže 48,7 km2, 725,6 m n. m.
 • řkm 319,12 – Přehrada Lipno II
 • řkm 233,00 – jez České Vrbné (1968), plavební komora postavena roku 2010, na místě vorové propusti postavena elektrárna. V blízkosti nová slalomová dráha.
 • řkm 228,80 – jez Hluboká nad Vltavou (1935), plavební komora dokončena v roce 2013.
 • řkm 210,39 – Přehrada Hněvkovice (1986–1992), plavební komora byla dokončena a uvedena do provozu roku 2010, plocha nádrže 2,68 – 3,21 km2.
 • řkm 208,90 – starý jez Hněvkovice, 354,79 m n. m., provedena modernizace jezu s výstavbou plavební komory. Uvedeno do provozu 2017.
 • řkm 200,41 – Přehrada Kořensko (1986–1991), plavební komora dokončena roku 2000, 2016–2017 komora modernizována.

Závod Dolní Vltava

Schema vltavské vodní cesty
(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Naučná stezka Svatojánské proudy nad vodní nádrží Štěchovice

Vodáctví

Související informace naleznete také v článku Vltava, vodácký úsek Vyšší Brod - Boršov nad Vltavou.
Vodáci v meandru Vltavy u Rožmberku nad Vltavou

Vodácky nejvyužívanější je Vltava v úseku z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou. V souvislosti s velkým množstvím kempů, restaurací a dalších různých služeb spojených s vodáctvím se často o Vltavě mluví jako o nejkomerčnější řece světa. Roční návštěvnost Vltavy se v roce 2020 pohybovala kolem 130 tisíc lidí.[7]

Mlýny

Mlýny jsou řazeny po toku řeky.

Výstavy

 • 2022 Vltava - proměny historické krajiny, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 8. únor – 7. duben 2022[8]. Výstava je zpracována v rámci projektu MK ČR NAKI DG18P02OVV037 „Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky“[9].Výstava je putovní a zatím byla reprízována v těchto místech:

V kultuře

(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Alegorie Vltavy s přítoky, Dětský ostrov

Odkazy

Poznámky

 1. Hlavní tok nese od pramene k ústí postupně názvy Teplá Vltava (Černý potok) (54,30 km) a Vltava (376,97 km).
 2. výškový rozdíl mezi pramenem Teplé Vltavy a ústím Vltavy do Labe je 1016 m

Reference

 1. a b c d Vody [online]. Magistrátu hl. m. Prahy [cit. 2017-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 2. ŠMILAUER, Vladimír. O jménech našich řek. Naše řeč. 1946, roč. 30, čís. 9–10, s. 161–164. Dostupné online. 
 3. Keltové vynalezli klíče a pojmenovali Vltavu. Žili například v místě, kde je dnes parkoviště. České Budějovice [online]. 2015-08-26 [cit. 2019-10-30]. Dostupné online. 
 4. SKÁLA, Emil. Jazykové dějiny Šumavy. In: MAIDL, Václav. Znovuobjevené Šumava. 1. vyd. Klatovy: Okresní muzeum Klatovy, 1996. ISBN 80-900253-7-4. S. 15–16.
 5. Vltava ze Zlaté Koruny do Českých Budějovic
 6. http://www.lahovicky.cz/products/praveka-reka-berounka/ - Pravěká řeka Berounka
 7. Nejkomerčnější řeka světa. Vltavou za sezonu proteče miliarda. Forbes [online]. 2021-06-28 [cit. 2021-06-29]. Dostupné online. 
 8. a b VÝSTAVA VLTAVA - PROMĚNY HISTORICKÉ KRAJINY. vltava.fsv.cvut.cz [online]. [cit. 2023-05-11]. Dostupné online. 
 9. Vltava – transformation of... - CEP - TA ČR Starfos. starfos.tacr.cz [online]. [cit. 2023-05-11]. Dostupné online. 
 10. Vltava, proměny historické krajiny. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy [online]. 2023-04-14 [cit. 2023-05-11]. Dostupné online. 
 11. http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/vltava.htm
 12. URLICH, Petr. Vojenský zeměpisný ústav; 1923 - 1926; Rooseveltova 23, čp. 620, Praha 6-Bubeneč [online]. 2009-01-01 [cit. 2016-07-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-03-29. 
 13. Šumné stopy, Bedřich Feuerstein, Vojenský zeměpisný ústav, Praha, Bedřich Feuerstein, 1925 [online]. Praha: http://www.ceskatelevize.cz, ČT2, 2011-05-14 [cit. 2016-07-28]. Dostupné online. 
 14. https://www.praha7.cz/zrestaurovana-fontana-faun-a-vltava-zdobi-vltavskou/

Literatura

 • CAJTHAML, Jiří; FIALOVÁ, Dana; ZIMOVÁ, Růžena, a kol. Vltava - proměny historické krajiny: kritický katalog výstavy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. 130 s. Dostupné online. ISBN 978-80-01-06948-6. 
 • CAJTHAML, Jiří; FIALOVÁ, Dana; ZIMOVÁ, Růžena, a kol. Vltava - proměny historické krajiny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. 303 s. ISBN 978-80-01-07084-0. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Mestanavltave.png
Autor: Bedinek, Licence: CC BY-SA 4.0
Města na řece Vltavě
Vltava in Prague at sunset.jpg
Autor: Ввласенко, Licence: CC BY-SA 3.0
Vltava in Prague at sunset
Stechovice reservoir Vltava 7328.JPG
Autor: Hynek Moravec, Licence: CC BY 2.5
Meandry Vltavy - Štěchovická vodní nádrž
PragueCityscape.JPG

Copied from the English Wikipedia, where it has been placed by its author (Havaska), and released to the public domain.

Original page: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PragueCityscape.JPG
Cesky Krumlov 52.JPG
Autor: Scotch Mist, Licence: CC BY-SA 4.0
Český Krumlov is a small city in the South Bohemian Region of the Czech Republic and Old Český Krumlov is a UNESCO World Heritage Site. Construction of the town and Český Krumlov Castle began in the late thirteenth century at a ford in the Vltava River, which was important in trade routes in Bohemia. In 1302 the town and the castle were owned by the House of Rosenberg. Emperor Rudolf II bought Krumlov in 1602 and gave it to his natural son Julius d’Austria. Emperor Ferdinand II gave Krumlov to the House of Eggenberg. From 1719 until 1945 the castle belonged to the House of Schwarzenberg. Most of the architecture of the old town and castle dates from the fourteenth through seventeenth centuries - the town's structures are mostly in Gothic, Renaissance, and Baroque styles. The core of the old town is within a horseshoe bend of the river, with the old Latrán neighborhood and castle on the other side of the Vltava.
The Scotch Mist Gallery contains many photographs of historic buildings, monuments and memorials of Poland and beyond.
Povltavská stezka (04).jpg
(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Štěchovice-Třebenice, okres Praha-západ. Povltavská stezka nad štěchovickou přehradní nádrží.
Lipno nad Vltavou (47612326281).jpg
Autor: দেবর্ষি রায় from Brno, Czech Republic, Licence: CC BY-SA 2.0

Lipno nad Vltavou is a village located in the Český Krumlov District in the South Bohemian Region of the Czech Republic. It is located along the Vltava River next to the Lipno Dam.

<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lipno_nad_Vltavou" rel="noreferrer nofollow">en.wikipedia.org/wiki/Lipno_nad_Vltavou</a>
Smíchov, socha Vltavy a reliéfy Otavy a Berounky (01).jpg
(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Praha-Smíchov, alegorická socha Vltavy a reliéfy Otavy a Berounky u plavební komory. Bronzová alegorická socha Vltavy je umístěna na sloupu u severního konce smíchovských plavebních komor, na navigační zdi prodlužující severní špici Dětského ostrovua, poblíž Janáčkova nábřeží a mostu Legií. Čtyři dívčí reliéfy po stranách soklu představují přítoky Vltavy: Otavu, Lužnici, Sázavu a Berounku. Sochu vytvořil roku 1916 prof. Josef Pekárek, architektonické ztvárnění pomníku navrhl František Sandner. U sochy se na jaře slavnostně otvírá vodácká sezóna a na dušičky se zde koná tryzna za utonulé.
Vltava River (CZE) - location and watershed.svg
Autor: David Paloch (Caroig), Licence: CC BY-SA 2.5
The Vltava River, Czechia, location and watershed map
Orlík 1.jpg
Letecký snímek hráze a dolního úseku Orlické přehrady na řece Vltavě, střední Čechy
Rožmberk nad Vltavou Vltava fromCastle 80093.JPG
Autor: Jacquesverlaeken, Licence: CC BY-SA 4.0
Vltava meander at Rožmberk nad Vltavou, South Bohemian Region.
Meanders of Tepla Vltava.jpg
Autor: Ivo Lukačovič (Original uploader was Adam Hauner at cs.wikipedia), Licence: CC BY-SA 2.5
Meandry Teplé Vltavy jihozápadně od Volar.
Moldau.jpg
Autor: Sgbeer, Licence: CC BY-SA 3.0
Spojená Vltava těšně před přítokem do Lipna (vodní nádrž Lipno, přehrada Lipno)
Vltavská vodní cesta.jpg
Autor: cs:User:ŠJů, Licence: CC BY-SA 3.0
Praha, zdymadlo Štvanice.