Vlys

Klasický vlys s reliéfy v metopách

Vlys je v klasické řádové architektuře střední část kladí mezi architrávem a římsou, který tvoří průběžný hladký anebo členěný pás. V dórském slohu se skládá z triglyfů a metop, v jónském slohu bývá hladký, nebo zdobený reliéfem či písmem. Korintský vlys je podobný jónskému, ale bývá zdobnější. Vlys římský je velmi často ještě bohatší a je mnohem plastičtější.

V přeneseném významu se jedná o libovolný vodorovný pás na budovách, který je vyplněný figurálním, rostlinným nebo ornamentálním reliéfem, případně zdobený sgrafity nebo malbou.

Vlys, též vlýsek či vlýska je rovněž prkénko k sestavování vlysové podlahy, která se běžně (nepřesně) nazývá parketová.[1]

Typy vlysů

Diamantový vlys

Ornament vlysu je tvořen čtyřbokým jehlanem. Tento vlys se používal v období pozdního romantismu a má výrazný plastický účinek.

Obloučkový vlys

Obloučkové vlysy (kostel v Jakubu)

Ornament tohoto vlysu je tvořen řadou půlkruhových obloučků. Používal se zejména v románské a novorománské architektuře, typicky v horní části věží, zdí a půlkruhových závěrů kostelů a také v horní části lizénových rámů.

Reference

  1. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2022. Heslo vlys. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Decorative emblems The Circus Bath.jpg
Autor: MichaelMaggs, Licence: CC BY-SA 2.5
The Circus, Bath, UK. Architectural detail of the frieze showing the alternating triglyphs and decorative emblems. John Wood, architect.