Vodní hrad

Oxburg Hall

Vodní hrad je hrad s vnějšími zdmi obklopenými příkopem s vodou nebo vodní plochou. Obklopující voda sloužila jako obranný prvek.

Dějiny

Nejčastéji byl stavěn v rovinaté krajině. Byly běžně rozšířeny od začátku středověku. Původní vodní hrady byly stavěny ke ztížení útoku nepřátel. Obklopující vodní plocha také sloužila v dobách sucha jako zdroj vody, ryb či primitivní kanalizace. Hrad měl pouze jeden vchod, přístupný po padacím mostě, který se na noc či v případě hrozícího nebezpečí zvedal ke zvýšení bezpečnosti. Některé vodní hrady byly konstruovány více jako pevnosti. Typické bylo využití přírodního nebo umělého jezera s hradem stoupajícím více či méně přímo z vody ve tvaru ostrova nebo poloostrova. V menším počtu staveb je voda více opevněním než obranou proti lupičům nebo vzpouře. Jako příklad je možno uvést hrad Cornet v Guernsey, kde funkcí jezera je spodobnění moře.

V pozdějším období bylo rozšíření v zásadě pevnostní, navržené k odolnosti proti útoku dělostřelby, nicméně vodní plochy byly využity i k ochraně před bouřemi, například bastionová pevnost v Olomouci.

Časem byly mnohé opevněné hrady přeměněny na zámky, paláce, hotely nebo velké rezidence, upravené k pobytů hostů nebo místo k bydlení.

Známé příklady vodních hradů

Belgie

  • Alden Biesen, umístěný poblíž Hasseltu

Česká republika

Egeskov

Dánsko

Litva

  • ostrovní hrad Trakai ve stejnojmenném městě

Německo

Nizozemsko

Bodiam

Rakousko

Velká Británie

Externí odkazy

Média použitá na této stránce