Vrt

Základní části vrtu
Základní části vrtu

Vrt je otvor válcovitého tvaru vyhloubený vrtáním v horninovém prostředí. Vrtání se povětšinou provádí pomocí specializovaných vrtných strojů (vrtných souprav). Převládajícím rozměrem je délka.

Základní části vrtu

 • čelba vrtu
 • dno vrtu
 • stěna vrtu
 • stvol vrtu (vnitřní prostor otvoru omezený stěnou vrtu)
 • ústí vrtu
 • osa vrtu

Dělení vrtů

podle směru hloubení

 • svislé
 • šikmé
 • horizontální
 • dovrchní

podle technologie vrtání

 • vrty jádrové
 • vrty vrtané na plnou čelbu

podle účelu

 • průzkumný vrt
 • strukturní vrt
 • hydrogeologický vrt
 • inženýrsko-geologický vrt
 • čerpací vrt nebo také odběrový
 • pozorovací vrt nebo též monitorovací
 • vtláčecí vrt
 • vsakovací vrt

podle způsobu otevření kolektoru

 • hydrogeologicky úplný vrt - vrt, který prochází celou mocností kolektoru
 • hydrogeologický neúplný vrt - vrt, který neotevírá celou mocnost kolektoru

podle hydraulické funkčnosti

 • vrt hydraulicky dokonalý - vrt, do něhož vstupuje voda bez dodatečných hydraulických odporů
 • vrt hydraulicky nedokonalý - vrt, s dodatečnými hydraulickými odpory (např. na plášti vrtu, výstroji apod.)

Obecně mohou být vrty nevystrojené (většinou průzkumné – např. pro inženýrsko-geologický průzkum základových poměrů staveb) nebo vystrojené (např. vrty pro jímání podzemní vody), tj. vybavené výstrojí zamezující zborcení vrtu, která zároveň umožňuje vybavit vrt dalším technickým vybavením jako je třeba čerpadlo.

Technologie vrtání vrtů

Vrty jsou vrtány (hloubeny) pomocí vrtných souprav celou řadou různých technologií. V současné době se používají především tyto způsoby vrtání vrtů:

 • rotačně-příklepové vrtání – jako výplachové medium se používá vzduch
 • rotační vrtání s přímým vodním výplachem – jako výplachové medium se používá upravený vodní výplach
 • rotační vrtání s nepřímým výplachem – jako výplachové medium se používá upravený vodní výplach
 • drapákové vrtání těžní lžící
 • nárazově-točivé vrtání na laně
 • jádrové vrtání
 • vrtání na šrot

Důvody budování vrtů

Příbuzná slova

 • Podobný termín závrt je jev čistě přírodní povahy, jedná se o krasový jev vyskytující se v krasovém území.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Výstroj vrtu.png
Autor: Pastuszek, Licence: CC BY-SA 4.0
Výstroj vrtu
Vrt.png
Základní pojmy pro vrt, kategorie hydrogeologie, geologie