Watt

Watt, W je hlavní jednotka výkonu v SI. Jednotka je pojmenována podle skotského inženýra Jamese Watta.

1 watt je výkon, při němž se vykoná prácejoulu za 1 sekundu. Jedná se o výkon potřebný například pro zvedání tělesa o tízenewton (tj. tělesa o hmotnosti přibližně 101,97 gramů[pozn. 1] v normálním tíhovém poli ve vakuu) rovnoměrně svisle rychlostí 1 metr za sekundu.

Elektrický výkon 1 watt má stejnosměrný proud 1 ampéru při úbytku napětí 1 voltu (to jest, podle Ohmova zákona, na odporuohmu).

Rozměr

Násobky

V praxi se velmi často používají násobky a díly této jednotky, např.:

  • mW – miliwatt – 10−3 W = 0,001 W
  • kW – kilowatt – 103 W = 1000 W
  • MW – megawatt – 106 W = 1 000 000 W
  • GW – gigawatt – 109 W = 1 000 000 000 W
  • TW – terawatt – 1012 W = 1 000 000 000 000 W

Indexování

V technické praxi se lze často setkat zejména s indexy „e“ či „t“, ve tvaru We a Wt, nebo také We a Wt. Toto dělení se používá u tepelných závodů (teplárny, elektrárny), kde má smysl rozdělovat celkový výkon na tepelný výkon (s indexem t) a elektrický výkon (s indexem e).[1] Symboly používané např. u elektráren, kde MWe je elektrický výkon generátoru a MWt je tepelný výkon nutný pro provoz generátorů. Tepelný výkon je obvykle přibližně třikrát větší než elektrický výkon.[2]

U solární energetiky se lze setkat s indexem „p“ (např. 5 kWp – kilowatt-peak) k označení špičkového výkonu elektrárny.

Indexování jednotek není v souladu s pravidly SI, ve které platí, že podobnou informaci má nést název či značka veličiny – ta je totiž to, co je v daném případě odlišné; jednotka jako taková je stále stejná, velikostí je 1 We = 1 Wt.[3]

Poznámky

  1. m = F / g = 1 / 9,80665 kg

Odkazy

Reference

  1. KRBEK, Jaroslav; POLESNÝ, Bohumil. Kogenerační jednotky - zřizování a provoz. Praha: GAS, 2007. ISBN 978-80-7328-151-9. S. 5. 
  2. ROWLETT, Russ. A Dictionary of Units of Measurement. Chapel Hill - USA: University of North Carolina at Chapel Hill Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-22. (anglicky)  Archivováno 4. 9. 2011 na Wayback Machine.
  3. ČSN ISO 80000-1 Veličina a jednotky - Část 1: Obecně[nedostupný zdroj]. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

SI base unit.svg
Autor: Dono, Licence: CC BY-SA 3.0
The seven SI base units and their interdependency. Clockwise from the top: second (time), kilogram (mass), mole (amount of substance), candela (luminous intensity), Kelvin (temperature), Ampere (electric current) and metre (distance)