X

X
ZnakX
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode88U+0058
UTF-88858
Číselná entitaXX
EBCDIC231e7
Znakx
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode120U+0078
UTF-812078
Číselná entitaxx
EBCDIC167a7
Hláskování českéXaver
Hláskování mezinárodníX-Ray
Braille
Morseova abeceda–⋅⋅– (Xénokratés)
Vizuální reprezentace
X v námořní vlajkové abeceděX v semaforové abeceděX ve znakové řeči

X je 24. písmeno latinské abecedy. V češtině se používá jen vzácně pro zápis cizích slov, v nichž označuje skupinu hlásek ks (text [tɛkst]) nebo gz (exit [ʔɛɡzɪt]). Některé jazyky (např. polština) x nepoužívají a zapisují je jako ks (nebo gz), jistý čas bylo nahrazováno písmeny ks i v češtině (tekst, eksperiment).[1] Písmeno x bylo do českých pravidel pravopisu zavedeno v roce 1913.[2]

Stejně zapisovaný znak Х v alfabetě a cyrilici odpovídá spřežce ch v latince. Ekvivalentem písmene X v alfabetě je Ξ (ksí), v cyrilici není.

Významy

Související články

Reference

  1. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2380 (1931)
  2. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=3705, poznámka pod čarou
  3. The Origins of the Mathematical Convention of Using "X" as the Unknown [online]. 2014-11-11 [cit. 2022-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. Why X marks the unknown. cosmosmagazine.com [online]. 2015-06-15 [cit. 2022-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 

Poznámky

  1. Důvod, proč se X ujalo jako označení něčeho neznámého není přesně znám
    • Je možné, že původ tohoto označení je z arabského slova šay’ (přepis do latinky bez určujícího členu al s významem něco (neurčitá neznámá věc)). Ve středověku byla matematika především výsadou na Islámu založených zemích, které poté ovlivnily tehdejší Evropu například arabskými číslicemi, anebo pomocí spisů různých myslitelů jako byl Al-Chorezmí - ty ale většinou dorazily do Evropy až o hodně později (11., 12., 13. století) přes oblast tehdejšího Španělska, v kterém se některé z nich také poprvé překládaly do evropského jazyka - španělštiny. Poněvadž se ve španělštině nenachází š, tak se pro tento účel použilo řecké X (chí), toto slovo se tedy do španělštiny přepsalo jako xai, postupem času se však toto označení mohlo zkrátit pouze na řecké X, které se překladem do tehdejšího mezinárodního jazyka - latiny změnilo svoji výslovnost na tu latinskou (ks).
    • Další domněnka o původu X jako označení pro neznámé se týká řeckého slova ξένος (xénos) s významem cizí, divný, neobvyklý.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Semaphore X-ray.svg
Autor: No machine-readable author provided. Denelson83 assumed (based on copyright claims)., Licence: CC-BY-SA-3.0

Semaphore signal for the letter X.

Based on the diagrams at http://www.anbg.gov.au/flags/semaphore.html
X morse code.ogg
Morse Code Character X
Sign language X.svg
American Sign Language letter X.