Záření

Viditelné spektrum je jen velmi malou částí celkového rozsahu elektromagnetického záření

Záření neboli radiace je emise energie ve formě vlnění nebo částic skrze prostor nebo hmotu.[1][2]

Rozdělení záření

Záření se může šířit vlnami a pak se nazývá vlnění. Příkladem může být zvuk, který se šíří akustickými vlnami. Nebo může mít charakter proudu částic a pak se nazývá korpuskulární (částicové) záření.

V moderní fyzice se však vyskytuje koncept duality částic a vlnění, který říká, že stejný jev lze popsat jak pomocí vln, tak i pomocí částic. Takto lze na elektromagnetické záření nahlížet buď jako na elektromagnetické vlny nebo jako na proud fotonů.

Vlnění

Charakter záření je dán vlastnostmi daného vlnění, tzn. jeho vlnovou délkou, jeho amplitudou, polarizací apod. Ideální monochromatické záření obsahuje pouze jednu vlnovou délku.

Mezi vlnění patří např.:

Korpuskulární záření

Korpuskulární (neboli částicové) je představováno proudem částic. Jedná se tedy o uspořádaný pohyb velkého množství částic.

Mezi částicové záření patří např.:

Rozdělení záření dle charakteru působení na hmotu

Zrychlení

Vyzařování souvisí se zrychlením. Brzdné záření vzniká při zpomalování náboje. Síla reakce záření však patrně neexistuje.[3]

Reference

  1. WEISSTEIN, Eric W. Radiation [online]. Wolfram Research [cit. 2014-01-11]. Dostupné online. 
  2. Radiation [online]. Farlex, Inc. [cit. 2014-01-11]. Dostupné online. 
  3. Lancaster University. Physicist solves century old problem of radiation reaction. phys.org [online]. 2022-01-25 [cit. 2023-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Espektro elektromagnetiko osoa.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 4.0
Espektro elektromagnetiko osoa.