Západní Evropa

Návrh Stálého výboru pro zeměpisná jména na vymezení západní Evropy

Západní Evropa je region rozprostírající se v západní části Evropy. Přestože je toto označení často používáno, neexistuje jeho jednoznačná definice.

V průběhu dějin se totiž vnímání západní Evropy měnilo v závislosti na okolnostech. V antických dobách mezi 3. a 5. stoletím n. l. byla jakožto západní Evropa vnímána Západořímská říše, která spolu s Východořímskou říší představovala dva hlavní útvary rozprostírající se na území tehdejšího Římského impéria. Jejich rozpad v roce 476/480[p 1] a dlouhodobé náboženské rozkoly předznamenaly Velké schizma, které v 11. století rozdělilo evropské křesťanství na západní (katolický) proud a východní (pravoslavný, ortodoxní) proud. V souvislosti se čtyř dekád trvající studenou válkou představovalo označení západní Evropa protiváhu vůči Východnímu bloku. Po pádu železné opony a přeměně Západoevropské unie na Evropskou unii začaly být pro Evropu uplatňována nová rozdělení. V rámci nich západní Evropu tvoří země Beneluxu, Francie, Irsko, Monako a Spojené království. Do klasifikace západní Evropy je též někdy zahrnováno Německo, Španělsko a Itálie.[1]

Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu, v reliéfu převažuje nížina.

Státy

Státy západní Evropy
StátPočet obyvatel (2019)Rozloha (km²)Hlavní město
Francie66 990 000643 801Paříž
Spojené království66 650 000242 495Londýn
Nizozemsko17 280 00041 543Amsterdam
Belgie11 460 00030 689Brusel
Irsko4 904 00070 273Dublin
Lucembursko613 8942 586Lucemburk

Společnost

Obyvatelstvo mluví románskými, germánskýmikeltskými jazyky. Z hlediska náboženské vyznání tradičně převažuje křesťanství (katolíciprotestanti), které vyznává zhruba 70 % tamější populace,[2] početné zastoupení zde ale má i islám, judaismus a další náboženství (třeba buddhismus, hinduismus nebo džinismus).[3]

Politickým systémem států západní Evropy je zastupitelská demokracie.

Ekonomika

Z hlediska ekonomického systému je uplatňována regulovaná tržní ekonomika. V hospodářství převažují služby (terciární sektor) nad průmyslem a zemědělstvím. Jedná se o hospodářsky vyspělou oblast Evropy; hrubý domácí produkt západoevropských států je v rámci kontinentu nadprůměrný.[4]

V Severním moři se nacházejí významná ložiska ropy a zemního plynu. Většina států západní Evropy jsou členskými zeměmi Evropské unie a eurozóny.

Odkazy

Poznámky

  1. O přesném datu se vedou sporu.

Reference

  1. Field listing: Location [online]. CIA World Factbook [cit. 2011-05-24]. Dostupné online. 
  2. Being Christian in Western Europe [online]. Pew Research Center, 2018-05-29 [cit. 2020-04-05]. Dostupné online. 
  3. Migration and Religion in Europe. Příprava vydání Gallo Ester. Londýn: Routledge, 2016. 272 s. Dostupné online. ISBN 9781409429739. (anglicky) 
  4. List of European countries by GDP per capita 2016 - StatisticsTimes.com. statisticstimes.com [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Grossgliederung Europas.svg
Autor: NordNordWest, Licence: CC BY-SA 3.0
European regions as proposed by Ständiger Ausschuss für geographische Namen (StAGN)