Zastupitelstvo kraje

Zastupitelstvo kraje je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven.[1] Ústava stanoví jeho název, název jeho členů, délku funkčního období, jeho právotvorbu možností vydávat obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. Může tak být vnímáno v oblasti samosprávy kraje jako hlavní orgán, který je nadřazen všem ostatním orgánům.

Složení krajských zastupitelstev
ANOODSPirátiSTANKDU-ČSLSOCDEMSPDTOP 09KSČMZeleníSNK EDČSSDSoukromníciTrikolora
KrajPočet zastupitelů
ANO
ANO
STAN
STAN
SOCDEM
SOCDEM
NezávislíRegionální strany
Zastupitelstvo Středočeského kraje65151612152311
Zastupitelstvo Jihočeského kraje5511129546314[2]
Zastupitelstvo Plzeňského kraje45119742121152[3]
Zastupitelstvo Karlovarského kraje451326724110[4]
Zastupitelstvo Ústeckého kraje551786614141115[5]
Zastupitelstvo Libereckého kraje45105522[6]3
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje4512673432116[7]
Zastupitelstvo Pardubického kraje451167445224[8]
Zastupitelstvo Kraje Vysočina451057366332[9]
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje65159107114441
Zastupitelstvo Olomouckého kraje5518785642212[10]
Zastupitelstvo Zlínského kraje459566933121
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje6519997514335[11]
Celkem67517299998756342520128732111
Zasedací síň zastupitelstva Jihomoravského kraje

Volba zastupitelstva

Zastupitelstvo je voleno na čtyři roky obyvateli kraje s volebním právem v rámci jednoho volebního obvodu poměrným volebním systémem, který je založen na D'Hondtově metodě s modifikovaným prvním dělitelem řady dělitelů (1,42).[12] Aktivní volební právo je podmíněno dosažením minimálního věku 18 let v den voleb. Kandidátky jsou vázané, ale nikoliv přísně, voliči mají možnost udělit až 4 preferenční hlasy různým kandidátům na jedné kandidátce. Volby vyhlašuje prezident republiky. Vždy se volí zastupitelstvo jako celek, nekonají se doplňovací volby jen některého člena. Uzavírací klauzule pro politické strany, politická hnutí a koalice je 5%. Kandidovat mohou jen politické strany, hnutí a jejich koalice. Ke vzniku samotné politické strany nejsou vyžadovány žádné náročné požadavky, a tedy mohou vznikat i regionálně odlišné krajské politické strany jako volební strany pro účel kandidatury do zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo má nejméně 45 a nejvíce 65 členů (45 členů do 600 000 obyvatel, 55 členů pro 600 000 – 900 000 obyvatel a 65 členů nad 900 000 obyvatel).

Činnost zastupitelstva

Hlasovací zařízení v zasedací síni zastupitelstva Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti.[13] Ve věcech v přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak výslovně zákon. Zastupitelstvo se může platně usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů a k platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je též potřebná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, tedy nestačí pouze většina přítomných členů (zvolených, nastoupivších náhradníků), tedy nestačí pouze většina přítomných či hlasujících.

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají na území krajského města, nelze však vyloučit výjimečné zasedání i mimo stálé sídlo. Zasedání písemně svolává hejtman a zpravidla je řídí jako předsedající.

Hejtman je povinen do 21 dnů od doručení žádosti na krajský úřad svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň třetina jeho členů. Pokud hejtman žádosti nevyhoví, učiní tak náměstek hejtmana nebo jiný člen zastupitelstva. Pokud na začátku jednání není zastupitelstvo usnášeníschopné, předsedající zasedání ukončí a do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání na základě nového svolání. Krajský úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva nejméně 10 dnů před zasedáním vyvěšením na úřední desce krajského úřadu, informaci může uveřejnit i jinak.

Odměny zastupitelů

Krajští zastupitelé mají ze zákona nárok na odměny za svoji práci.[14][15]

Odkazy

Reference

 1. článek 101 odstavec 2 Ústavy České republiky
 2. 2 Jihočeši 2012, 2 Tábor 2020
 3. Pro Plzeň
 4. 4 Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, 3 Sdružení nezávislých kandidátů 1 – Starostové našeho kraje, 2 Karlovaráci, 1 Volba pro kraj
 5. 2 Ústecké fórum občanů, 2 ProMOST, 1 JsmePRO!
 6. Zvoleni za hnutí Starostové pro Liberecký kraj
 7. 3 Východočeši, 3 Hradecký demokratický klub
 8. 3 Společně pro kraj, 1 Nestraníci
 9. Starostové pro občany
 10. ProOlomouc
 11. Osobnosti pro kraj
 12. KUKLÍK, Pavel; BAXA, Josef. Metody pro přepočet hlasů na mandáty [online]. Český statistický úřad, 2005-3-31 [cit. 2011-01-17]. Dostupné online. 
 13. § 35 zákona o krajích
 14. http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv37_2003
 15. http://www.mpsv.cz/files/ip/nv37_03_priloha2.pdf

Související články

Média použitá na této stránce

Nový zemský dům - hlasovací zařízení zastupitelstva.jpg
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění.

Nekopírujte tento snímek nelegálně tím, že ignorujete níže uvedené licenční podmínky, neboť se nejedná o volné dílo.

Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 3.0
Nový zemský dům, sídlo krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Den otevřených dveří u příležitosti 10. výročí vzniku úřadu. Lavice krajských zastupitelů s hlasovacími zařízeními.
Trikolora.png
Autor: Trikolora, Licence: CC0
Logo of the Tricolour, political party in the Czech Republic.
Logo of Česká Suverenita sociální demokracie.png
Nové logo politické strany Česká Suverenita sociální demokracie
KSČM text logo.svg
Text element and star from logo of the Communist Party of Bohemia and Moravia (Czech Republic).
Logo of ODS (2015).svg
Logo of Civic Democratic Party (ODS) political party in the Czech Republic.
Logo of the TOP 09 (2021).svg
Logo of the TOP 09 (2021)
Logo of the Czech Social Democracy party (2023).png
Logo of the Czech Social Democracy party (2023)
LogoStranyZelenych05 22.svg
Autor: Martin Lekeš, Licence: CC BY-SA 4.0
Logo of the Czech Green Party, used after 2.5.2022
SsČR logo.svg
Logo of Freeholders' Party of the Czech Republic (SsČR)
Czech Pirate Party logo 2017.svg
Autor: Czech Pirate Party, Licence: CC BY-SA 3.0
Czech Pirate Party logo
STAN logo.svg
2024 logo politického hnutí Starostové a nezávislí.
Krajský úřad JMK - zasedací síň 2.jpg
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění.

Nekopírujte tento snímek nelegálně tím, že ignorujete níže uvedené licenční podmínky, neboť se nejedná o volné dílo.

Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 3.0
Nový zemský dům, sídlo krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Den otevřených dveří u příležitosti 10. výročí vzniku úřadu. Zasedací síň krajského zastupitelstva.
Svoboda a přímá demokracie - simple (Czech, 2015).svg
Logo of the czech political party Svoboda a přímá demokracie with extended text