Zboží

Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží za určitých podmínek změní svého majitelevlastnictví produktu přechází z prodávajícího na kupujícího. Nejčastější podmínkou pro přechod vlastnictví je zaplacení kupní ceny.

Historický význam

Existuje ale i historický význam slova, kdy pojmem zboží byla také označována feudální majetková držba.

Související články

Externí odkazy