Zdeněk Mička

Pater
Zdeněk Angelik Mička, OP
řeholní kněz
P. Angelik Mička (1. června 2019)
P. Angelik Mička (1. června 2019)
Církevřímskokatolická
Zasvěcený život
Institutdominikáni
Noviciát1968
Svěcení
Kněžské svěcení1970
Osobní údaje
Datum narození12. května 1945 (78 let)
Místo narozeníMořkov
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Známý díkyhudební skladatel
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Zdeněk Angelik Mička, OP, občanským jménem Zdeněk Mička (* 12. května 1945 Mořkov), je český římskokatolický kněz, člen Řádu bratří kazatelů a hudební skladatel.

Život

Otec skladatele byl vesnickým muzikantem a varhaníkem v mořkovském kostele. Dal svému synovi základní hudební vzdělání. V devíti letech začal Zdeněk navštěvovat hudební školu a pokračoval na Vyšší hudební škole v Kroměříži, kterou absolvoval v roce 1964. Již na škole byl známý jako výborný korepetitor. Dále studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Přes velmi nadějnou kariéru houslisty se po roce rozhodl studia hudby přerušit a vstoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V roce 1968 se stal členem dominikánského řádu a přijal řádové jméno Angelik. Na kněze byl vysvěcen v roce 1970. Po absolvování teologické fakulty vykonal vojenskou službu v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, kde byl koncertním mistrem prvních houslí.

Jako kněz působil na farnostech v Malenovicích, ve Zlíně, Mysločovicích a Uherském Brodě a v dominikánských klášterech v Olomouci a v Jablonném v Podještědí. Od roku 2001 byl převorem dominikánského kláštera ve Znojmě a v chrámu sv. Kříže řídil chrámový sbor. Od 1. 10. 2012 působí jako farní vikář a člen dominikánského konventu v Jablonném v Podještědí.

V 70. letech byl členem Hudební sekce při liturgické komisi a v rámci liturgické reformy konal v olomoucké arcidiecézi liturgicko-hudební školení pro kněze, varhaníky a chrámové zpěváky. Působil jako kolaudátor varhan a v roce 1996 byl jmenován ředitelem Katedrálního vzdělávacího střediska liturgické hudby a zpěvu při Metropolitní kapitule sv. Václava v Olomouci.

Dílo

 • Písně ve Společném kancionálu českých a moravských diecézí (1973)
 • Varhanní preludia I. – Postludia na vybrané písně z Kancionálu
 • Varhanní preludia II. – Invence pro varhany staršího i novějšího stylu
 • Vánoční Proprium (Proprium in Nativitate Domini)
 • Ofertorium
 • Česká mše figurální pro smíšený sbor a varhany (1970)
 • Velikonoční motetula
 • Zdravice k Panně Marii Růžencové
 • Variace na lidovou píseň pro violu a klavír (jediná neliturgická skladba)

Odkazy

Literatura

 • Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Farní zpravodaj, Hodslavice, Životice u Nového Jičína, 8/2009 Ročník VII
 • GÜRTELSCHMIDTOVÁ, Linda. Zdeněk Angelik Mička – profil skladatele. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2008 (dostupné na [1]
 • FRYDRYCH, Karol. P. Zdeněk Angelik Mička OP – rozhovor. Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2018, roč. 26, č. 4, s. 5–9. ISSN 2336-5374.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
P. Zdeněk Angelik Mička OP, 1. 6. 2019.jpg
Autor: Martin Davídek, Licence: CC BY-SA 4.0
Řeholní kněz P. Zdeněk Angelik Mička OP, 1. 6. 2019 v Jablonném v Podještědí