Zdivo

Zdivo z lomového kamene (Limerick, Irsko)
Zdivo z tesaného kamene
Režné cihlové zdivo

Zdivo je pevná stavební struktura, vzniklá spojováním různých materiálů (kámen, cihla, tvárnice, dřevo) maltou nebo jiným pojivem. Vedle toho se někdy hovoří i o litém zdivu (beton). Materiál i způsob zpracování často charakterizuje určitou dobu a stavební sloh.

Zdivo se dělí na režné (lícové, pohledové) a zdivo určené k omítání („pod omítku“). Režné zdivo vyžaduje lepší materiál (lícovka) i opracování, aby odolávalo vlivům počasí. Zvláštním druhem zdiva je zdivo pro klenby.

Podle materiálu se zdivo dělí na kamenné, cihelné, smíšené a hrázděné.

Různé druhy zdiva

 • Haklíkové zdivo – kamenné kvádrové zdivo se svislými haklíky
 • Hrázděné zdivo – kombinace dřeva, hlíny a cihel
 • Kvádříkové zdivo – zdivo s líci z vrstev kamenných kvádrů menší velikosti do cca 25 cm (románské období)
 • Kyklopské zdivo – z velkých lomových kamenů
 • Lomové zdivo – z neopracovaných kamenů
 • Opus caementum – římské lité zdivo
 • Opus spicatum – klasové zdivo
 • Režné zdivo – neomítané cihelné zdivo
 • Řádkové zdivo – pravidelné zdivo z tesaného kamene
 • Smíšené zdivo – kombinace cihel a kamene
 • Bosované zdivo – z kamenných kvádrů na povrchu hrubých či zaoblených

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Stone church wall texture limerick ireland.jpg
A photo of a stone wall for use as a texture map. One of the walls of the church on Limerick Road, Adare, County Limerick, Ireland.
Stonewall texture.jpg
Autor: Aardappell, Licence: Copyrighted free use
A stone wall
Klinkerfassade.jpg
Autor: User:Stefan Kühn, Licence: CC-BY-SA-3.0
Photo of clinkers