Zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna je specializovaná zdravotní a finanční instituce, jejímž hlavním úkolem je provádět všeobecné zdravotní pojištění. Způsob a rozsah provádění zdravotního pojištění je dán platnými právními normami. Zřízení zdravotních pojištění je upraveno zákonem č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejně dostupnou analýzu výhod a nevýhod zřízení více zdravotních pojišťoven není po 20 letech jejich existence možno dohledat, má tedy smysl zde postupně vytvořit reálný přiměřený přehled:

Dosud ověřené výhody:

 1. Každý občan v produktivním věku má právo si vybrat mezi všemi pojišťovnami, které poskytují různé nadstandardní výhody při preventivních prohlídkách, zdravotní rekreaci i poskytování plateb za nadstandardní zdravotnické výkony.
 2. Každá pojišťovna musí udržovat svoji platební schopnost a je tedy částečně zainteresována na omezování svých provozních nákladů i nákladů smluvních zdravotních zařízení s cílem zajistit, aby se vybrané zdravotní pojistné vynakládalo v co největší míře na zdravotní péči o pojištěnce.

Dosud ověřené nevýhody:

 1. Kontrola efektivity jednotlivých smluvních zdravotních zařízení, které musí mít smlouvy s více zdravotními pojišťovnami, je velmi složitá, nepřehledná a má omezenou účinnost. Pro každé zdravotní zařízení je obtížnější komunikace s více zdravotními pojišťovnami.
 2. Zákonem stanovené vybrané zdravotní pojistné je vynakládáno i na činnosti, které nemají vliv na zdraví pojistníků. Např. náklady na reklamu jednotlivých pojišťoven, náklady na manažery více pojišťoven, údržbu nemovitostí, údržbu a aktualizaci SW produktů zajišťujících obdobné funkce.
 3. Databáze, z nichž lze zjistit statistické podklady pro hodnocení funkce zdravotnictví, jsou rozptýlené a nekompatibilní, řízení zdravotnictví je pro ministerstvo výrazně složitější než v případě existence pojišťovny jediné.
 4. Všichni zaměstnavatelé mají dražší a složitější komunikaci i platební rutiny, neboť jejich zaměstnanci obvykle nepatří do stejné zdravotní pojišťovny.

Úhrady v ČR

Zdravotní pojišťovny v České republice hradí[1]:

 • výběr zdravotního pojištění od pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a českého státu,
 • úhradu zdravotní péče podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními,
 • úhradu nákladů za neodkladné léčení pojištěnců a to jak na území České republiky, tak i v cizině,
 • úhradu částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky,
 • výběr regresů a náhrad v případě cizího zavinění, např. autonehody, pracovní úrazy, poranění a nemoci vzniklé v důsledku trestné činnosti apod.

Mezi úkony, které naopak zdravotní pojišťovna nehradí, popř. hradí jen částečně, pak patří:

Seznam českých zdravotních pojišťoven

Aktuálně (r. 2023) existuje v Česku následujících 7 pojišťoven:

Zdravotní pojišťovna Média 28. března 2011 zanikla z důvodu nesplnění zákonného závazku dosažení minimálního počtu 100 000 pojištěnců a její pojištěnci se automaticky stali klienty VZP.[2] Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE byla k 1. 10. 2012 sloučena s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, nástupnickou organizací je ČPZP.[3]

Bývalé zdravotní pojišťovny

Toto je přehled bývalých zdravotních pojišťoven v Česku včetně jejich kódů:[4]

Kód pojišťovnyNázev pojišťovny
202Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna
203GRÁL – Železniční zdravotní pojišťovna
204Pojišťovna GARANT-HOSPITAL
206Moravská zdravotní pojišťovna
208Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna ATLAS
210Zdravotní pokladna škodováků
212Stavební zdravotní pojišťovna STAZPO
214Regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna REZAPO
215Moravskoslezská zdravotní pojišťovna IMPULS
216Zaměstnanecká dopravní a zemědělsko-podnikatelská zdravotní pojišťovna SALVUS
217Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
218Zdravotní pojišťovna CRYSTAL
219Prostějovská zdravotní pojišťovna
220Zdravotní pojišťovna PRIMA
221Mendlova zdravotní pojišťovna
222Česká národní zdravotní pojišťovna
223Zemědělsko-potravinářská zdravotní pojišťovna
224Zdravotní pojišťovna RADIX
225Zdravotní pojišťovna SPORT
226Zdravotní pojišťovna chemie, zdravotnictví a farmacie

Související články

Externí odkazy

Reference

 1. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp/cast5.aspx
 2. Informace pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny Média - VZP ČR. www.vzp.cz [online]. [cit. 2011-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-13. 
 3. Informace o fúzi ČPZP a ZP M-A. www.cpzp.cz [online]. [cit. 2012-12-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-11-12. 
 4. https://www.vzp.cz/o-nas/dalsi-zdravotni-pojistovny

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.