Zemědělec

Žena pracující v zemědělství

Zemědělec nebo rolník je pracovník v zemědělství. Jeho úkolem je vyrábět zemědělské produkty.

Zemědělec je obecné označení pro povolání. Výraz je vytvořen ze dvou slov země (ve smyslu půda) a obdělávat (zemi dělat).

Naproti tomu rolník označuje spíše sociální status. Je odvozeno od slova "role" (pole) a obecně označuje lidi, kteří pracují na venkově.

Hlavním úkolem zemědělce je vyrábět zemědělské produkty, např. potraviny rostlinného i živočišného původu. Vedle toho zemědělci vyrábí i různé suroviny pro průmyslovou výrobu (rostlinná vlákna, rostlinný olej, bioplyn apod.)

Hlavní oblasti

  • rostlinná výroba
  • živočišná výroba

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Old farmer woman.JPG
An old farmer woman with pitchfork and bucket, Eastern Europe.