Zemský národní výbor

Zemský národní výbor (ZNV) je označení národních výborů, které vykonávaly v Československu v letech 19451948 správu zemí. Existovaly tak dva, v Praze a v Brně (Moravskoslezský zemský národní výbor). Od roku 1949 existovalo místo nich vícero krajských národních výborů (KNV; například v Brně se zemský národní výbor přeměnil v krajský dne 2. ledna 1949).

Dále existovaly nižší složky národních výborů: