Zenit

Vztah mezi zenitem a nadirem

Zenit (nadhlavník) je v astronomii bod na obloze, který leží přímo nad pozorovatelem. Je to průsečík kolmice na horizontální rovinu pozorovacího místa s nebeskou sférou. Je pólem horizontální souřadnicové soustavy.

V případě Slunce a pozorovatele na povrchu Země může být Slunce v zenitu jen mezi obratníky. Naopak, bude-li pozorovatel stát na severním nebo jižním pólu, pak bude směr k jeho zenitu (z jeho pohledu) totožný s rotační osou Země

Opak zenitu je nadir.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Zenith-Nadir-Horizon.svg
An SVG to show the relationship between Zenith, Nadir, Horizon. Based on Wikiman 1m80.svg and Horizons.svg