Znělá dentální frikativa

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA131
Znak IPAð
Znak SAMPAD
zvuk Zvuková ukázka

Znělá dentální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ð, číselné označení IPA je 131, ekvivalentním symbolem v SAMPA je D.

Charakteristika

  • Způsob artikulace: třená souhláska (frikativa). Vytváří se pomocí úžiny (konstrikce), která se staví do proudu vzduchu, čímž vzniká šum - od toho též označení úžinová souhláska (konstriktiva).
  • Místo artikulace: zubná souhláska (dentála). Úžina se vytváří mezi horními nebo dolními zuby a jazykem, při artikulaci se jazyk dotýká zubů.
  • Znělost: znělá souhláska - při artikulaci hlasivky kmitají. Neznělým protějškem je θ.
  • Ústní souhláska - vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska - vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska - vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině

V češtině se tato hláska nevyskytuje.

V jiných jazycích

Angličtina

V angličtině se zaznamenává spřežkou th, která však označuje i neznělé θ.

Islandština

Média použitá na této stránce

Bilabial consonant.svg
Bilabiar - use in tables
Labiodental consonant.svg
Labiodental - use in tables
Dental consonant.svg
Dental - use in tables
Alveolar consonant.svg
Alveolar - use in tables
Postalveolar consonant.svg
Post-alveolar - use in tables
Retroflex consonat.svg
Retroflex - use in tables
Palatal consonant.svg
Palatal - use in tables
Velara consonant.svg
Velara - use in tables
Uvulara consonant.svg
Uvulara - use in tables
Faryngal consonant.svg
Faryngal - use in tables
Epiglotal consonant.svg
Epiglotal - use in tables
Glotal.svg
Glotal - use in tables
IPA 131.svg

The IPA Unicode character No. 0x00F0. Symbol of voiced dental fricative.