Znělá labiovelární aproximanta

Znělá labiovelární aproximanta je souhláska, která se vyskytuje jen v některých jazycích. Její symbol v IPA je w, a symbol v X-SAMPA je w.

Artikulace

  • Způsob artikulace je aproximantní, což znamená, že je produkována tím, že je jeden artikulátor blízko k jinému, ale bez hlasité plochy se sníží do té míry, že je produkován neklidný vzdušný proud.
  • Místo artikulace je velárně labializováno, což znamená, že je spojené s zadní částí jazyka (hřbetu) zvednutím směrem k měkkému patru a rty jsou zaoblené.
  • Souhláska je znělá, což znamená, že hlasivky během artikulace vibrují.

Média použitá na této stránce

Bilabial consonant.svg
Bilabiar - use in tables
Labiodental consonant.svg
Labiodental - use in tables
Dental consonant.svg
Dental - use in tables
Alveolar consonant.svg
Alveolar - use in tables
Postalveolar consonant.svg
Post-alveolar - use in tables
Retroflex consonat.svg
Retroflex - use in tables
Palatal consonant.svg
Palatal - use in tables
Velara consonant.svg
Velara - use in tables
Uvulara consonant.svg
Uvulara - use in tables
Faryngal consonant.svg
Faryngal - use in tables
Epiglotal consonant.svg
Epiglotal - use in tables
Glotal.svg
Glotal - use in tables