Znělá velární ploziva

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA110
Znak IPAg
Znak SAMPAg
zvuk Zvuková ukázka

Znělá velární ploziva je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem g, číselné označení IPA je 110, ekvivalentním symbolem v SAMPA je g.

Charakteristika

  • Způsob artikulace: ražená souhláska (ploziva). Vytváří se pomocí uzávěry (okluze), která brání proudění vzduchu a je na posléze uvolněna, čímž vzniká zvukový dojem – od toho též označení závěrová souhláska (okluziva).
  • Místo artikulace: zadopatrová souhláska (velára). Uzávěra se vytváří mezi hřbetem jazyka a měkkým patrem.
  • Znělost: znělá souhláska – při artikulaci hlasivky kmitají. Neznělým protějškem je k.
  • Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska – vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině

V češtině se tato hláska zaznamenává písmenem G, g.

Jako samostatný foném se /g/ v domácích slovech využívá zcela výjimečně, především v citoslovcích. Vyslovované [g] je v češtině obvykle znělou realizací (alofonem) psaného /k/, např. kde [gdɛ]. Původní praslovanské /g/ se totiž během vývoje jazyka změnilo v dnešní /h/ [ɦ].

V jiných jazycích

Média použitá na této stránce

Bilabial consonant.svg
Bilabiar - use in tables
Labiodental consonant.svg
Labiodental - use in tables
Dental consonant.svg
Dental - use in tables
Alveolar consonant.svg
Alveolar - use in tables
Postalveolar consonant.svg
Post-alveolar - use in tables
Retroflex consonat.svg
Retroflex - use in tables
Palatal consonant.svg
Palatal - use in tables
Velara consonant.svg
Velara - use in tables
Uvulara consonant.svg
Uvulara - use in tables
Faryngal consonant.svg
Faryngal - use in tables
Epiglotal consonant.svg
Epiglotal - use in tables
Glotal.svg
Glotal - use in tables
IPA 110.svg
Autor: Zirland, Licence: CC BY-SA 2.5
Voiced velar plosive.ogg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0