Znak (heraldika)

Transparent s figurou moravské orlice (viz moravský znak) umístěný na budově Nového zemského domu v Brně

Znak je trvalé nedědičné znamení ve štítě vytvořené podle ustálených heraldických pravidel na základě vžitého nebo uděleného práva. Reprezentuje, identifikuje a zpravidla charakterizuje určitou územní jednotku – obec, město, zemi (zemský znak), stát či jiné územní společenství – nebo se vztahuje k fyzické či právnické osobě (panovník, město, cech).[1]

V češtině často dochází k záměně pojmu znak s pojmem erb. Zatímco erb (z něm. der Erbe, dědic) chápe heraldika jako znamení dědičné v rámci vlastního rodu, znak je znamení nedědičné, vycházející nejčastěji z funkce majitele a identifikující majitele, případně je znamením určitého úřadu, společenství atd.

Lze tedy hovořit o znaku biskupa či znaku biskupství, ale o erbu šlechtice.[2]

Oba heraldické prvky – erb i znak – zastávají funkci identifikační (dokumentární), prestižní a dekorační.[1]

Odkazy

Reference

 1. a b VOIT, Petr. Erb a znak. In: Encyklopedie knihy [online]. Poslední revize 16. 12. 2019, [cit. 22. 11. 2022]. Dostupné z: https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Erb_a_znak&oldid=17462
 2. BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. 505 s. ISBN 80-7277-135-3. Heslo Znak, s. 497. 

Literatura

 • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. [Světská a církevní titulatura a reálie.] 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. 505 s. ISBN 80-7277-135-3.
 • HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav a NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 5. uprav. a dopl. vyd. Jinočany: H & H, 2015. 599 s. ISBN 80-7319-004-4.
 • HOUZAR, Petr. Klíč ke znakům měst České republiky. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016. 317 s. ISBN 978-80-7051-221-0.
 • LOUDA, Jiří. Znaky česko-slovenských měst. 2. rozšíř. vyd. Praha: Mladá fronta, 1975. 94 s., 27 s. obr. příloh.
 • LOUDA, Jiří. Znaky evropských měst. 1. čes., rozšíř. vyd. Praha: Horizont, 1995, ©1966. 93 s., 36 s. barev. il. ISBN 80-7012-080-0.
 • MALOTÍN, Bohumil. Použití a obměny českého státního znaku ve starých českých tiscích. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. (10), 1993. Díl 2. Praha: Národní knihovna, 1994, s. 469–474. ISBN 80-7050-175-8.
 • NOVÝ, Rostislav. Počátky znaků českých měst. In: Sborník archivních prací. Ročník XXVI. Praha: Nakladatelství Orbis, 1976, č. 2, s. 367–412. ISSN 0036-5246.
 • PETRÁŇ, Josef. Český znak: stručný nástin jeho vzniku a historického vývoje. Praha: Ministerstvo kultury, 1978. 66 s.
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 2 sv. (655 s., [96] s. obr. příl., s. 656–1350, [64] s. obr. příl.). Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN 978-80-7277-390-9.

Související články

Média použitá na této stránce

Nový zemský dům v Brně (Zemský dům III) - transparent s emblémem moravské orlice - 1200 let Moravy.jpg
Autor: Pavel Fric, Licence: CC BY-SA 4.0
Transparent 1200 let Moravy s emblémem moravské orlice umístěný na budově Nového zemského dům v Brně, jež je od roku 2000 sídlem Krajského úřadu Jihomoravského kraje a od roku 2008 sídlem Archivu Masarykovy univerzity.