Znak hlavního města Prahy

Znak hlavního města Prahy
Varianty
Praha CoA CZ small.svg
Malý znak
Informace
Subjekty oprávněné užívat znakPraha
Přijato21. března 1991
Štítštít se zlatou hradební zdí se stříbrným cimbuřím a otevřenou branou s vytaženou zlatou mříží. Z otevřené brány vystupuje stříbrné ozbrojené rámě držící stříbrný meč. Za hradbami jsou tři zlaté věže postavené z kvádrů.
HesloPRAGA CAPUT REI PUBLICAE

Hlavní město Praha užívá velký a malý znak. Současné podoby byly schváleny zastupitelstvem města dne 21. března 1991.

Velký znak

Velký znak hlavního města Prahy je tvořen červeným štítem se zlatou hradební zdí se stříbrným cimbuřím a otevřenou branou s vytaženou zlatou mříží. Z otevřené brány vystupuje stříbrné ozbrojené rámě držící stříbrný meč. Za hradbami jsou tři zlaté věže postavené z kvádrů. Počet kvádrů odpovídá počtu katastrálních území, v současnosti je jich 112.[1] Věže mají okna a jsou zakončeny zlatým cimbuřím a střechami s makovicemi. Nad tímto štítem jsou tři zlatě korunované stříbrné přilby se zlatě-červenými přikryvadly. Z prostřední přilby vychází český zlatě korunovaný stříbrný dvouocasý lev.

Z obou krajních přileb vychází svazek s 12 prapory erbovních měst nebo městských částí, které mají historický praporec. V heraldicky pravém svazku to jsou zkraje do středu prapory těchto částí: Nové Město, Hradčany, Vyšehrad, Libeň, Bubeneč, Košíře, Smíchov, Vršovice, Žižkov, Uhříněves, Horní Počernice a Zbraslav. V heraldicky levém svazku to jsou ve stejném pořadí prapory těchto částí: Staré Město, Malá Strana, Josefov, Holešovice-Bubny, Břevnov, Karlín, Nusle, Královské Vinohrady, Vysočany, Modřany, Radotín, Dubeč.[2]

Štítonoši znaku jsou dva čeští zlatě korunovaní stříbrní dvouocasí lvi stojící na lipových ratolestech. Na nich je zavěšena červená stuha s latinským heslem PRAGA CAPUT REI PUBLICAE, česky: PRAHA HLAVA REPUBLIKY. Autorem výtvarné podoby znaku je akademický malíř Karel Pánek.

Malý znak

Malý znak hlavního města Prahy je pouze samotný štít z Velkého znaku.

Historie

Paže třímající meč v městské bráně se poprvé objevila na znaku Starého města pražského v roce 1648. Byl to dar od císaře Ferdinanda III. na oslavu hrdinné obrany před švédským obléháním Prahy.[3] Do roku 1784, kdy byla spojena čtyři pražská města - Staré Město, Nové Město, Hradčany a Malá Strana) v jeden celek, užívalo každé z nich vlastní městský znak. Po sjednocení převzala Praha znak Starého Města jako sídla Magistrátu. Znak se během doby poněkud měnil. Po vzniku Československé republiky se po dlouhých jednáních dospělo roku 1926 k nové podobě znaku se lvem z malého znaku ČSR a stuhou s nápisem PRAHA MATKA MĚST (schválen 1927)[4]. V období Protektorátu se od roku 1941 na popud Josefa Pfitznera používal pouze malý znak města (štít velkého znaku). Po válce se opět začala používat prvorepubliková verze velkého znaku. V roce 1964 nahradila korunu prostředního lva rudá hvězda. Změněn byl rovněž štítek se slovenským znakem na jeho hrudi - dvojkříž byl nahrazen vatrou. Současná podoba znaku byla přijata dne 21. března 1991.[5]

Používání znaku

Užívání znaku hlavního města Prahy je ošetřeno zákonem č. 131/2000 Sb ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze.[6]

Užívat znak a prapor hlavního města Prahy může jen Hlavní město Praha a právnické osoby a zařízení založené nebo zřízené hlavním městem Prahou. Státní orgány a fyzické a právnické osoby mohou užívat znak a prapor hlavního města Prahy jen s písemným souhlasem hlavního města Prahy a znak a prapor městské části jen s písemným souhlasem městské části.

Galerie

Znaky dřívějších samostatných měst, dnes částí Prahy

Odkazy

Reference

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Praha5 CoA CZ.jpg
Erb městské části Praha 5.
Lauf Wappen Praga.jpg
Autor: Karel Pacovský, Licence: CC BY-SA 4.0
Coat of arms of Prague in the castle Lauf an der Pegnitz built by Emperor Charles IV around 1360.
Coat of arms of Prague (before 1960).jpg
Výsostný znak Prahy (před rokem 1960)
Coat of arms of Prague in Austria.png
Coat of arms of Prague in Austria-Hungarian Empire.
Praha CoA CZ small.svg
Coat of arms of Prague
Prague 22 CoA CZ.jpg
Znak Prahy 22, původně její největší části Uhříněvsi, navržen roku 1914 akademickým malířem Jindřichem Bubeníčkem
Coat of arms of socialist Prague.png
Coat of arms of Prague in Czechoslovak Socialist Republic
Praha Kanalizace.JPG
Poklop kanálu v Praze
Praha mapa se znaky.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Mapa Prahy a jejich obvodů a znaky městských částí
Coat of arms of Praha 20.svg
Autor: TFerenczy, Licence: CC BY-SA 4.0
Znak městské části Horní Počernice, Praha, Česko
Ve stříbrno-červeně šikmo děleném štítě černý kůň se zlatou zbrojí a uzděním skákající přes tři volné zlaté obilné klasy, prostřední se dvěma, krajní s vnějším listem.
Znak mestske casti Praha 10.svg
Znak městské části Praha 10, hlavní město Praha. Štít dopola dělený, pak rozpoltěný. Vpravo v hořejším stříbrném poli je červený štítek se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou korunou a zlatými drápy a s vyplazeným jazykem červeným. Dolní pravé pole je modré a má zlatou vrš otvorem nalevo položenou, nad níž jsou dvě zkřížené stříbrné širočiny na zlatých topůrcích. Levá, červená polovice štítu je prostoupena zlatou, stříbrné cimbuří o čtyřech a půl stínkách nesoucí zdi z tesaných kamenů, která z přirozeného trávníku vystupuje. Zeď sama je prolomena klenutou branou se zlatým, do polovice spuštěným hřebenem a s otevřeným dopředu levým křídlem, a to tak, že dělicí čára štítu rozpolťuje pravou, trochu zvýšenou věž a otvor brány. Z brány vyniká obrněná zahnutá pravice, která v prosté pěsti drží nahý meč na zlaté rukojeti, jím vzhůru a před sebou máchajíc. Na okraji hlavy štítu spočívá stříbrná zděná koruna s pěti výběžky.
Praha-Zbraslav CoA.png
Znak městské části Praha-Zbraslav.
Praha Mestska policie znak2130.jpg
(c) I, Krokodyl, CC BY 2.5
Znak Prahy jako část znaku Městské policie