Zobecněná hybnost

Jako zobecněná hybnost (nebo obecná hybnost, popř. zobecněný nebo obecný impulz) se ve fyzice označuje parciální derivace funkce kinetické energie podle zobecněných rychlostí, tzn.

,

kde jsou zobecněné souřadnice.

V případě konzervativní soustavy se k vyjádření zobecněné hybnosti používá Lagrangeova funkce


Prostor zobecněných hybností se nazývá impulsový prostor.

Související články