Rod (biologie)

The various levels of the scientific classification system.DruhRodČeleďŘádTřídaKmenŘíšeDoménaŽivot
The various levels of the scientific classification system.
Hierarchie biologické klasifikace znázorňující 8 základních taxonomických kategorií.

Rod (latinsky genus) je naddruhový taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní (druh, rod, čeleď, řád…), spadá do hierarchické linnéovské klasifikace s přesně vymezenými kategoriemi taxonů a principem nadřazenosti a podřazenosti.

Charakteristika

Rod zahrnuje příbuzné, geneticky blízké druhy na základě zkoumání podobnosti:

  • u rostlin a nižších živočichů – podobnosti květů nebo pohlavních orgánů,
  • u vyšších živočichů – podobnosti kosterního aparátu.

Je-li u prověřovaných organismů zjištěn dostatečný počet shodných znaků které ukazují na společný původ, (tj. organizmy jsou monofyletické), jsou zařazeny do stejného rodu.

Pokud se nenajdou dva druhy, které by podle výše uvedeného zjišťování mohly vytvořit společný rod, vytvoří se rod jen pro jediný druh. Takovýto rod se nazývá monotypický.

Vědecké jméno

Pro každý rod existuje pojmenování vědecké, mezinárodní, nejčastěji původem z latiny, řečtiny, ale i dalších jazyků (např. Vulpes). Známější rody mají ještě pojmenování národní (české, např. liška). Národní pojmenování vzniklo buď použitím vžitého lidového pojmenování, nebo překladem z latiny, řečtiny apod.

Pro bližší upřesnění se jméno rodu doplňuje jménem druhu – binomické jméno, např. „pampeliška lékařská Taraxacum officinale“. Vědecké, latinské pojmenování rodu se u rostlin i živočichů píše vždy s velkým počátečním písmenem a kurzivou.[1][2][3]

České názvy rodů

Pro některé latinské názvy známých rodů neexistují adekvátní české názvy, protože z historických důvodů se česky pojmenovává přímo druh, např.

Častější případ naopak nastává, když více rodů má stejné české rodové jméno, např.

Odkazy

Reference

  1. www.savci.upol.cz
  2. pdf.uhk.cz[nedostupný zdroj]
  3. www.kbi.zcu.cz. www.kbi.zcu.cz [online]. [cit. 2010-08-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-10-20. 

Literatura

  • HERÁŇ, Ivan. Zvířata celého světa. Svazek 4. [s.l.]: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 
  • MAZÁK, Vratislav. Zvířata celého světa. Svazek 7. [s.l.]: Státní zemědělské nakladatelství, 1980. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Magnify-clip.png
A MediaWiki thumbnail icon.